Nya föreskrifter om social arbetsmiljö

Här har vi samlat bra länkar till information om systematiskt arbetsmiljöarbete och om Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om social och organisatorisk arbetsmiljö.

Vad får dig att må bra på jobbet? Hur kan vi förebygga ohälsa? Prata med dina kollegor och chefer om sätt som ni tillsammans kan förbättra er gemensamma arbetsmiljö!

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsplatsguiden, som Vårdförbundet står bakom, har utvecklats för att vara ett stöd i arbetsmiljöarbetet. En bra guide för chefer, förtroendevalda och medlemmar för att komma igång med ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Arbetsmiljöverket har också tagit fram en interaktiv utbildning om systematiskt arbetsmiljöarbete. Även den en bra ingång för chefer, förtroendevalda och medlemmar.

Dialogverktyget FAS Arbetsliv

En god arbetsmiljö skapas när medarbetarna har inflytande och är med i dialogen om hur verksamheten kan utvecklas till det bättre. Här hittar du dialogverktyget FAS Arbetsliv.

Ny arbetsmiljöföreskrift AFS 2015:4 om social och organisatorisk arbetsmiljö

De nya reglerna från Arbetsmiljöverket handlar bland annat om arbetstid, arbetsbelastning och kränkande särbehandling. De har tagits fram i samråd med fack och arbetsgivare och har fokus på förebyggande arbetsmiljöarbete. Tanken är att konkretisera arbetsmiljölagen och att underlätta för arbetsgivare att göra rätt. På www.av.se finns mer information. Där kan du också se den uppmärksammade ”Utmaningen – en film om den sjuka jobbstressen”. Fungerar utmärkt att visa på ett medlemsmöte som handlar om arbetsmiljö.

Arbetsmiljöverket har filmat från en av sina informationsträffar om den nya föreskriften. Här kan du titta på filmen och ladda ner powerpoint-presentationen som visas under träffen.

Ta del av FAQ om föreskriften riktad till medarbetare.

Ta del av FAQ om föreskriften riktad till arbetsgivare/chefer.

Inom ramen för Suntarbetsliv har de fackliga organisationerna tillsammans med SKL och Pacta tagit fram OSA-kompassen som är ett arbetsmiljöverktyg som kan användas för att skapa ett hälsosammare arbetsliv.

Prevent har också information om den nya föreskriften på sin webbplats. Informationen är riktad till privata arbetsgivare.