Hälso- och sjukvården ska se till patientens bästa, men också ge en arbetsmiljö där du och dina kollegor ska kunna arbeta säkert, trivas och utvecklas. Därför lanserar Prevent nu en grundläggande webbaserad arbetsmiljöutbildning för privat öppenvård.

God vård, patientsäkerhet och arbetsmiljöarbete går hand i hand. Med Prevents nya utbildningsmaterial kan medarbetare, skyddsombud och arbetsgivare tillsammans få kunskap och skapa förutsättningar att arbeta medvetet med arbetsmiljöfrågor. Utbildningen är kostnadsfri och kan genomföras på till exempel arbetsplatsträffar.

Utbildningen ska vara ett sätt att komma igång, börja tänka i rätt banor och utveckla arbetsmiljöarbetet. Förhoppningen är att den ska inspirera fler att jobba systematiskt med att skapa en bättre arbetsmiljö.

− Att utbildningen tagits fram av arbetsmarknadens parter tillsammans ger en större förståelse för att en god arbetsmiljö är en förutsättning för att kunna behålla kompetens samt bedriva en god och säker vård. Arbetsgivare måste tillsammans med medarbetarna kommer framåt i det systematiska arbetsmiljöarbetet, det är ett ansvar som gäller samtliga arbetsgivare, säger Sineva Ribeiro, förbundsordförande i Vårdförbundet.

Utbildningen vänder sig till anställda på privatdrivna vårdföretag. Den är kostnadsfri och innehåller tio lektioner. Varje lektion består av ett mejl med introduktionsfilm, filmade reportage, tips och konkreta exempel från verkligheten.
Här finns utbildningen.

Fakta: Prevent är ett samarbete mellan PTK (där Vårdförbundet ingår), LO och Svenskt Näringsliv. Syftet är att skapa en god arbetsmiljö genom att informera, utbilda och ta fram användbara produkter som är till hjälp i arbetsmiljöarbetet. Läs mer på www.prevent.se