Ny rapport: Varannan anställd i vård- och omsorgsyrken överväger sluta

Arbetsgivare inom kvinno- och mansdominerade sektorer möter rekryteringsbehoven olika. Det visar en ny rapport som presenteras av Vårdförbundet och Kommunal. Inom vård och omsorg är lön och bemanning de vanligaste skälen till att ångra yrkesvalet. Åtta av tio tycker inte att arbetsgivarna bidrar till att höja yrkenas status – inom den manligt dominerade byggsektorn svarar bara var fjärde samma sak.

Bara var tredje anställd i vården och omsorgen anser att bemanningen är tillräcklig för att kunna göra ett bra jobb, visar enkätundersökningen som gjorts av Novus på uppdrag av Vårdförbundet och Kommunal.

- Vårdförbundets 114 000 medlemmar sänder en tydlig signal om att det krävs högre löner och sundare arbetsvillkor för att man ska stanna inom sektorn. Hälso- och sjukvårdens arbetsgivare måste lära av hur man i manligt dominerade sektorer tacklar kompetensbrist genom att erbjuda attraktiva villkor för att rekrytera och behålla medarbetare. Dessutom bör staten i det här synnerligen ansträngda läget ta ansvar för särskilda lönesatsningar på specialistsjuksköterskor och barnmorskor, säger Sineva Ribeiro, ordförande för Vårdförbundet.

Rapporten visar hur anställda inom den kvinnodominerade vård- och omsorgssektorn upplever sin arbetssituation, jämfört med anställda i en manligt dominerad bransch, bygg- och anläggning. Resultaten visar genomgående att anställda inom vård och omsorg upplever sina anställningsvillkor som sämre. Samtidigt är de framtida rekryteringsbehoven inom sektorn enorma. Novus-undersökningen visar bland annat:

  • Fler än hälften av de anställda har funderat på att byta arbetsplats det senaste året på grund av arbetssituationen, att jämföra med 38 procent inom bygg och anläggning.
  • Bara var tredje anställd, 33 procent, anser att bemanningen inom vård och omsorg är tillräcklig för att göra ett bra jobb. (Bygg och anläggning 60 procent).
  • Nära varannan anställd i vård och omsorg skulle inte rekommendera yrket till en person på väg in på arbetsmarknaden, att jämföra med 25 procent inom bygg och anläggning, och närmare 80 procent av de anställda anser inte att arbetsgivaren bidrar till att höja statusen i yrket. (Bygg och anläggning 25 procent).
  • Närmare fyra av tio anställda har ångrat sitt yrkesval på grund av villkoren i jobbet. Löneläget och underbemanning är de vanligaste skälen. (Bygg och anläggning 25 procent).

Rapporten presenteras den 3 juli på ett seminarium i Almedalen.

Läs hela rapporten "Är dåliga löner och villkor inom vård och omsorg ett hot mot kompetensförsörjningen?".