Nu kan du snart dra av din fackföreningsavgift

Nästa år återinförs avdragsrätten för fackföreningsavgifter. Det föreslår regeringen tillsammans med Vänsterpartiet i den kommande budgeten. Reformen är tänkt att gälla från 1 juli 2018. Bra tycker Vårdförbundet!

Förslaget innebär en skatteminskning med 25 procent av din årskostnad för medlemskap i facket, förutsatt att avgiften uppgår till minst 400 kronor per år.

I dag har arbetsgivare möjlighet att göra avdrag för delar av arbetsgivarorganisationernas medlemsavgift, medan arbetstagarna saknar motsvarande möjlighet. 2007 avskaffades möjligheten till skattereduktion för fackföreningsavgift. Sedan dess har andelen av arbetskraften som är medlem i ett fackförbund minskat i Sverige.

Regeringen motiverar förslaget med att det skulle värna den svenska modellen med starka parter som tar ansvar för ordning och reda på arbetsmarknaden. En förutsättning för detta är att många väljer att vara med i facket.