Höjda röster!

Nu startar Höjda röster - en dialog med vårdsverige och i första hand Vårdförbundets medlemmar. För nu är det verkligen dags att höja rösten för vårdens framtid i Sverige. Delta du med! Din röst är viktig!

Vad är Höjda röster?

Höjda röster genomförs via frågetest och enkäter på webben under april och maj.  Vi vill samla in tankar, idéer och åsikter från Vårdförbundets medlemmar. Alla är välkomna att göra sin röst hörd från och med 20 april till den 31 maj. 

Delta på dina villkor

Du hittar Höjda röster i sociala medier, nyhetsbrev och här på Vårdförbundets webbplats.  Höjda rösters frågor och enkäter riktar sig till alla medlemmar och till den som ännu inte är medlem. Du kan delta på olika nivåer, så länge och så mycket som passar dig.  Därför sker Höjda röster i flera steg. Vårdförbundet kommer efter varje steg du tar komma tillbaka till dig så att du har möjlighet att fortsätta göra din röst hörd. Du avgör hur länge och hur mycket du vill svara. Deltagandet är helt frivilligt. 

Varför genomför vi Höjda röster?

Vi vill att Höjda röster ska stärka relationen mellan förbundet och medlemmarna och göra förbundet mer medlemscentrerat. Vi vill att alla medlemmar ska känna sig involverade i förbundets utveckling genom att vara med och påverka.

Vad händer med alla höjda röster?

Rösterna från Höjda röster kommer att användas när vi tar fram politiken till kongressen som äger rum i maj 2022. 

Resultatet av Höjda röster presenteras vid en digital nationell mötesplats den 15 juni 2021 där alla är välkomna att delta.