Nominera till svenska prehospitala priset 2016

Genom priset uppmärksammas den prehospitala vården i Sverige. Du kan skicka in din nominering senast den 26 augusti.

Prehospital sjukvård, är den sjukvård som bedrivs av ambulanspersonal på hämtplats (i hemmet, arbetsplatsen, skadeplatsen) samt under transport i ambulans (bil, helikopter eller båt). Den prehospitala sjukvården har haft en snabb utveckling i Sverige och är idag en mycket avancerad vårdresurs med höga kompetenskrav och högteknologisk utrustning som ständigt utvecklas.

Med detta pris uppmärksammas den prehospitala sjukvården och dess allt viktigare roll i den svenska vårdkedjan. Syftet med priset är att premiera goda exempel som kan användas i vardagen och som framför allt ökar patientnyttan.

Priset tillfaller organisation/företag/arbetsplats eller enskild person som åstadkommit en bra användbar förändring/utveckling inom den prehospitala sjukvården.

Så kan du nominera

Förslag på pristagare med motivering, kan komma från organisation/företag/arbetsplats eller enskild person. Förslaget ska innehålla namn, adress och mejladress på nominerad. Bifoga kort motivering på max en A4-sida samt även namn, adress och mejladress till den som skickat in nomineringen.

Förslag mejlas till: lizbet.todorova@skane.se

Nomineringen ska vara inskickad senast den 26 augusti.

Har du frågor kontakta arbetsgruppen: Anita Danielsson 0706-02 43 00,
Lizbet Todorova 0766-48 60 47, Peter Thore 0705-40 20 04 eller Anders Sandvik 0703-213300.

Juryn

Juryn består av:

 • Håkan Klementsson, Ordförande FLISA (föreningen för ledningsansvariga inom svensk ambulans)
 • Barbro Naroskyin, Hälso- och Sjukvårdsdirektör Stockholms Läns Landsting
 • Christina Kennedy, Chefredaktör, Dagens Medicin
 • Sineva Ribeiro, Förbundsordförande, Vårdförbundet
 • Tobias Baudin, Förbundsordförande, Kommunal
 • Fredrik Granholm, Ambulansöverläkare, Landstinget i Västernorrland
 • Robert Sinclair, Medicinsk rådgivare, Koncernstab Hälso- och Sjukvård, Västra Götalandsregionen
 • Peter Rönnerfalk, Medicinsk rådgivare, Landstingsstyrelsens förvaltning, Stockholms Läns Landsting.
 • Anita Danielsson, Regional ambulanschef , Region Skånes Prehospitala Centrum, Region Skåne
 • Sven Engquist, VD, Falck Ambulans
 • Lizbet Todorova, Universitetslektor Region Skåne - föredragande
 • Liselott Sjöqvist, Bitr sjukhuschef, Västmanlands sjukhus, Landstinget Västmanland.

Prisutdelningen sker i samband med FLISA-kongressen, 20 september på Helsingborg Arena, Helsingborg.