Vårdförbundet har nyligen sagt nej till ett avtal som tillfälligt skulle ge arbetsgivare inom Almega Vårdföretagarna möjlighet att spräcka skyddsgränserna i arbetstidslagen, flytta semestrar och låna ut personal till andra arbetsgivare. Våra krav på frivillighet, höjda ersättningar och att släppa orimliga försämringar avvisades, varför det blev omöjligt för oss att fortsätta förhandlingarna.

Vårdförbundet har suttit i centrala förhandlingar med Almega Vårdföretagarna sedan slutet av mars. Arbetsgivaren har velat lösa en mängd olika behov som uppstått i kölvattnet av den pågående pandemin. Bland annat ville man ha möjlighet att:

  • Ta ut mer än 48 timmars arbetstid i genomsnitt per vecka
  • Ge mindre dygns- och veckovila än arbetstidslagen kräver
  • Ensidigt kunna ge endast tre sammanhängande veckors huvudsemester
  • Förlägga huvudsemestern även under september
  • Återkalla beviljad och avbryta påbörjad semester
  • Förenkla samverkan och begränsa förhandlingsskyldigheten enligt MBL
  • Låna ut personal till andra arbetsgivare, både inom andra företag i koncernen och till region eller kommun

Nyligen kom Vårdförbundet överens om ett avtal som innehåller liknande bestämmelser vad gäller flexibla arbetstider för anställda i kommuner, regioner och kommunala företag. Detta Krislägesavtal ger generösa ersättningar från första arbetade timmen till de som anvisas att arbeta enligt avtalet. I det avtalsförslag som Almega Vårdföretagarna presenterade skulle istället ersättningar utges endast när skyddsgränserna i arbetstidslagen och kollektivavtalen överskrids. Dessutom var det otillräckliga ersättningar som föreslogs för återkallad semester, avbruten semester och semester förlagd till september.

Andra försämringar motverkade det vi som facklig part värnar om, bland annat gränserna för arbetstagares arbetsskyldighet och möjligheterna för Vårdförbundet att påverka i förhandlingar och samverkan. Bara att tillfälligt öppna upp vissa möjligheter menar vi har en prislapp, oavsett om man använder möjligheten eller inte.

Arbetsgivarna ville helt enkelt både ha kakan och äta den. Men utan att betala notan. 

Om chefen vill att du arbetar mer, flyttar semestern eller lånas ut till annan arbetsgivare

Du som är anställd i något av företagen inom Almega Vårdföretagarna kommer eventuellt att bli kontaktad av din chef med frågan om att arbeta mer än normalt, flytta din semester eller att bli utlånad till någon annan arbetsgivare inom koncernen eller till och med till region eller kommun.

Det är då viktigt att veta att arbetsgivaren fortfarande är bunden av skyddsreglerna i till exempel arbetstidslagen och föräldraledighetslagen samt av kollektivavtalet. Rundningar av dessa regler är inte tillåtna. Dessutom menar vi att eventuell flytt av semesterveckor och utlåning till annan arbetsgivare måste ske på helt frivillig basis.

Läs våra rekommendationer och kolla checklistan om chefen vill låna ut dig till annan arbetsgivare.

Läs mer i vår FAQ om semester och föräldraledighet:

Jag har fått semester beviljad, men arbetsgivaren återtar den innan den är påbörjad med hänvisning till att jag behövs på arbetet på grund av coronaviruset – vad gäller?

Jag har fått semester beviljad och påbörjat den, men arbetsgivaren beordrar in mig för arbete – vad gäller?

Min arbetsgivare har ännu inte meddelat mig om jag får semester – vad gäller?

Kan arbetsgivaren kräva att jag är tillgänglig under min semester?

Jag är föräldraledig. Kan arbetsgivaren beordra in mig till arbetet med hänvisning till att jag behövs i tjänst?

Tveka inte att kontakta din förtroendevalda eller Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420 om du har frågor eller funderingar.