Löneöversynen 2022 har inte kunnat slutföras under tiden Vårdförbundet förhandlade om ett nytt centralt kollektivavtal, HÖK 22, för anställda i regioner, kommuner och kommunala bolag. När nu förhandlingarna är avslutade kan också löneöversynen slutföras.

Den nya lönen betalas ut retroaktivt från 1 april, men när beror på hur snabbt processen kan slutföras på din arbetsplats.

Löneavtalet i HÖK 22 innebär att lönen sätts lokalt, utan centralt bestämda nivåer. Det nya avtalet HÖK 22 ska nu antas av landets 21 regioner och 290 kommuner som sker genom att det tecknas så kallade LOK:ar med Vårdförbundets avdelningar. Därefter kan löneöverläggningarna genomföras och du ska ha ditt lönesamtal. Först därefter fastställs din nya lön. När din nya lön betalas ut beror på hur snabbt denna process kan genomföras på din arbetsplats. Oavsett när den betalas ut får du retroaktiv lön från 1 april.

Har du frågor om hur långt processen kommit hos din arbetsgivare, håll utkik på Vårdförbundets lokala webb eller kontakta din lokalavdelning. Har du andra mer övergripande frågor, kontakta Vårdförbundet Direkt, 0771-420 420.

Annat kollektivavtal?

Om du inte är anställd i region, kommun eller kommunalt bolag kan du omfattas av ett annat kollektivavtal. Kontakta din närmsta förtroendevalda om du inte vet vilket eller se vår sida om kollektivavtal för att hitta information om avtal i andra sektorer. Du kan också ringa Vårdförbundet Direkt,  0771-420 420.

Hitta ditt kollektivavtal