Med vårdens etik i fokus

Vårdförbundets etikråd tar ställning i etiska frågor och ger vägledning. Vera Dahlqvist och Anna-Karin Dykes, som är medlemmar i Etikrådet, ser etik som en viktig del av vården.

Etik är något om är ständigt aktuellt inom vården på olika sätt. Vårdförbundet har sedan 2011 ett etikråd som har till uppgift att vägleda rätt och besvara etikfrågor inom vården.

Vera Dahlqvist och Anna-Karin Dykes har varit med i Etikrådet sedan starten 2011.
- Vi träffas 3-4 gånger om året och diskuterar olika frågor utifrån ett etiskt perspektiv, berättar Vera, Alla som arbetar inom vården har en gemensam värdegrund och den måste hållas levande.

Ibland får Etikrådet frågor som kommer in från medlemmarna. Och det är en erfaren grupp som ger svaren på frågorna. Alla har bakgrund i Vårdförbundets professioner och ett par av dem är också forskare inom vård.

- Vårdförbundets förbundsstyrelse ger oss också ibland uppdrag att lösa vissa uppgifter, berättar Vera Dahlquist. Eller så är det vi själva som tar upp de frågor som vi vill diskutera.

Några av de frågor som har diskuterats av Etikrådet har varit organdonation, organhandel och omskärelse av pojkar. Svåra frågor som kan ha många olika ingångspunkter och ibland har medlemmarna i Etikrådet olika åsikter.

- Vi har ett öppet klimat inom rådet och det är viktigt att allas synpunkter kan diskuteras, säger Anna-Karin Dykes.

- Det är inte svårt att enas men viktigt att ha så många fakta kring de aktuella frågorna som möjligt. Intressant att ta del av varandras kunskaper och praktiska erfarenheter och diskutera fram ett etiskt godtagbar svar som grundar sig i argument, säger Vera Dahlqvist

Etik i vårdens vardag

Men etik är förstås inte bara något som dyker upp i enskilda frågor, det genomsyrar också vardagen som vårdanställd.

- Det handlar även om hur man ska bemöta patienterna. Att man har med sig ett etiskt förhållningssätt, säger Anna-Karin.

Vera menar att bemötande inte bara handlar om allmän snällhet.
- Även om vänlighet kännetecknar varje möte finns det ögonblick där personalen tvingas använda tvång eller utgå från vad de tror är bra för patienten men där patienten inte kan medverka. Att göra det rätta i sådana ögonblick kräver utrymme för reflektion i personalgruppen för att undvika samvetsstress.

Arbetsmiljö

Just nu är arbetsmiljö något som diskuteras mycket för vården. Även deltagarna i Vårdförbundets etikråd funderar över de frågorna.

- Vad är etisk kompetens för olika arbetsgrupper? Kan etisk kompetens motverka stress?, frågar sig Anna-Karin Dykes.

Hon ser också en fara i att vårdpersonal vet hur man ska förhålla sig till patienterna men sedan inte har tid att praktisera kunskapen.
- Det är viktigt att lyfta fram goda exempel och att ha en del av sin arbetstid till att lära sig nya saker och utvecklas i sin roll.

Systematisk vägledning i yrkesrollen är ett bra sätt att utveckla arbetsmiljön från ett etiskt perspektiv, säger Anna-Karin.
- Då träffas man i grupp och diskuterar ett särskilt fall. Kollegorna ger råd till den person som lyft ärendet. Den här typen av vägledningar finns i många utbildningar och det är bra om det även finns på arbetsplatsen.

- Det är också bra om gruppen kan diskutera - vad har vi för värdegrund. Hur förhåller vi oss till varandra? Vi uttrycker ju det på olika sätt. Men det är bra om gruppen kan diskutera fram ett gemensamt förhållningssätt, säger Vera. Etiska problem eller dilemman uppkommer i relation till patienter, deras närstående, medarbetare och organisation. Det finns behov av att ta in olika perspektiv och därmed vidga perspektivet. Möjlighet för möten mellan de olika professionerna där aktuella etiska problem står i centrum kan motverka känslor av samvetsstress och/eller maktlöshet.

Om Vera Dahlqvist och Anna-Karin Dykes

Vera Dahlqvist, leg. sjuksköterska och medicine doktor, Ersta Sköndal högskola. Arbetat 15 år som sjuksköterska. Tog examen 1979 och har sedan dess undervisat och forskat. Disputerade 2008. Varit del av Etikrådet sedan starten 2011.

Anna-Karin Dykes, leg. sjuksköterska, leg. barnmorska, senior professor, Lunds universitet. Arbetat 25 år som barnmorska. Disputerade 1988 och sedan 1992 undervisat och forskat. Varit del av Etikrådet sedan starten 2011.