Maria Larsson tilldelas Queen Silvia Nursing Award 2019

32-åriga Maria Larsson från Högskolan Kristianstad tilldelades Queen Silvia Nursing Award för sin idé ”Hjälpmedel för att ta av stödstrumpor”.

Idéen underlättar för äldre att själva ta av sig sina stödstrumpor vilket ökar deras autonomi och behöver således inte vara beroende av andra för hjälp med detta.

Maria Larsson går i termin 3 på sjuksköterskeprogrammet och kommer under våren 2020 att få en utmärkelse från drottning Silvia tillsammans med stipendiater från Finland, Polen och Tyskland.

 Juryn utsåg Maria till årets stipendiat med följande motivering:

”Maria är en driftig person med gedigen och lång erfarenhet inom vården. Hon utstrålar lugn, trygghet och en stolthet för yrket. Marias innovativa lösning kommer i första hand att öka friheten hos äldre och personer med nedsatt rörlighet. Den kommer även skapa förutsättningar för kostnadseffektivisering inom vården. Idéen är en enkel lösning för att underlätta avtagningen av stödstrumpor utan hjälp, vilket stärker personens självständighet.”

Stipendiet omfattar 50 000 kronor samt deltagande i ett internship inom vård- och omsorgssektorn hos svenska och internationella partners. Stipendiet delas årligen ut till en student som bidrar med en idé som kan förbättra vård och omsorg av äldre.

Stipendiet har grundats av Swedish Care International & Forum for Elderly Care och har möjliggjorts genom samarbete med: Aleris, Johanniterorden, Medicover, Essity, Vårdförbundet, Bonliva, Vårdväskan, Nordnet, Stiftelsen Silviahemmet, Proxident, Svensk sjuksköterskeförening, Attendo, Hemsö och Vironova.

Om Forum for Elderly Care & SCI

Forum for Elderly Care arbetar aktivt med att främja utvecklingen av svensk äldre- och demensvård. Till exempel genom stipendiet Queen Silvia Nursing Award. SCI är en svensk internationellt verksam aktör som utvecklar, paketerar och exporterar svensk äldre- och demensvård. Vår vision är att skapa en god och hållbar global demens- och äldrevård baserad på Silviahemmets vård- och omsorgsfilosofi.