Många möten på Sjuksköterskedagarna

Sjuksköterskedagarna 2016

Den 22-23 november deltog Vårdförbundet vid Sjuksköterskedagarna i Stockholm. På vår Sverigekarta i montern fick medlemmarna berätta om hur de har det på jobbet. Det ledde till många spännande samtal om vårdens vardag och sjuksköterskans roll.

I Vårdförbundets monter möttes medlemmar, chefsmedlemmar, förtroendevalda, chefsspecialister och andra företrädare för Vårdförbundet.

Temat för konferensen var "Kvalitet i omvårdnad – sjuksköterskans ansvar". Förutom nätverkande och många spännande samtal med kollegor från hela landet fylldes dagarna av spännande föreläsningar, posterutställningar och seminarier.

Vi frågade två medlemmar om deras intryck från dagarna. Vi bad dem också bidra till vår Sverigekarta där många medlemmar satt upp lappar med några korta ord om hur de har det på jobbet.

Heléne Esping, sjuksköterska Finspångs kommun/Region Östergötland

Hur har du det på jobbet?

- Jag har det bra på jobbet! Det är hög arbetsbelastning, men vi skrattar mycket. Visst går det upp och ner och det finns flera områden som behöver utvecklas. Bland annat arbetsorganisation och lön. Jag arbetar som sjuksköterska i en nattorganisation som är ett samarbete mellan Finspångs kommun och Region Östergötland.

Berätta lite mer om er unika arbetsmodell 

- Vi arbetar inom den kommunala vården, det vill säga kommunens äldreboende, psykiatriboende och hemsjukvård samt inom region Östergötlands palliativa vård i hemmet för personer i alla åldrar. Vi finns också på en närvårdsavdelning där det finns 16 platser med olika inriktningar mot den äldre personen. Vissa av primärvårdens patienter kan ha en möjlighet att läggas in direkt på Närvårdsavdelningen utan att gå via akutmottagningen i Norrköping. 

Vad gör du för reflektioner efter de här dagarna?

- Det är otroligt viktigt för alla i våra yrken att ständigt fortbilda sig och fördjupa sin kunskap. Det är genom att vi utvecklar vår profession som vi också har möjlighet att förbättra andra delar i verksamheten och påverka våra villkor. Jag har fått mycket inspiration, bland annat från seminariet om omvårdnadsdokumentation. Det är ett betydelsefullt område där vi har mycket att lära.

- Igår berördes jag mycket av berättelser om vad som händer när säkerheten i vården har brustit. Jag har själv varit med om att göra en Lex Maria-anmälan och det är verkligen lärorikt att få ta del av olika berättelser och se hur mycket en sådan händelse påverkar många olika personer – inte bara patienten, utan alla runt omkring.

Johan Rosander, specialistsjuksköterska hjärtsjukvård, Danderyds sjukhus, Stockholm

Hur har du det på jobbet?

- Stimulerande, frustrerande, lärorikt och utmanande. Det är en bra arbetsplats. Jag jobbar i bemanningspoolen på Danderyds sjukhus i Stockholm.

Vad gör du för reflektioner efter de här dagarna?

- Dagarna har varit väldigt värdefulla, både utifrån nätverkande och ny kunskap från de olika seminarierna. Det är spännande att möta kollegor från sjukhus ute i landet och höra om deras erfarenheter och arbetssätt. Många sjukhus på mindre orter har kommit betydligt längre i sin utveckling än vad vi har på storsjukhusen i Stockholm.

Johan har nyligen slutfört en magisteruppsats om hur lågkolhydratkost kan påverka metabolt syndrom. Om man ställer om till en låghydratkost i ett tidigt läge har man bättre möjligheter att kontrollera hur de olika faktorerna som bidrar till det metabola syndromet utvecklas och därmed få en bättre hälsa.

- Egentligen är det rätt lätt att förstå hur viktig kosten är. Igår fick vi en macka till välkomstkaffet och i morse fick vi en muffins. Man märker direkt vilken skillnad det blir efter några timmar när man byter långsamma kolhydrater mot snabba. Det blir svårt att hålla fokus och koncentration någon längre tid med en muffins i magen...