Löneöversyn och lönesamtal för dig anställd i kommun eller region

I och med att vi sagt upp det centrala kollektivavtalet för kommuner och regioner, HÖK16, så är även vårt löneavtal uppsagt inom SKL-området. Det innebär att vi inte kan påbörja någon löneöversyn 2019 med arbetsgivaren och du som medlem kan inte heller ha ett lönesamtal där ni pratar siffror eller procent.

Det är givetvis möjligt att ha lönesamtal där du och din chef samtalar om din prestation det senaste året, men ni kan inte prata pengar.

Ett lönesamtal handlar normalt om din prestation under det gångna året samt vilken löneökning det kan ge. Du och din chef kan alltså nu ha ett "prestationssamtal" som handlar om hur du utvecklats och vad du presterat under året som gått, men ingen värdering får göras och inte heller vad detta kan generera i lön.

Löneöversynen görs först när förhandlingarna är klara och först därefter kan lönesamtalen som innehåller siffror genomföras. Om detta är vi helt överens med SKL och Sobona.

Ska du ha ett prestationssamtal med chefen? Här kan du förbereda dig med 12 tips inför lönesamtalet. Kom ihåg att inte prata om siffror eller procent kopplat till lön innan förhandlingarna är avslutade och vi har ett nytt löneavtal på plats.

Centrala avtalet HÖK16 är uppsagt

Vårdförbundet har sagt upp det centrala avtalet HÖK16. Förhandlingarna startar den 16 januari 2019 och avtalet löper ut den 31 mars.

Vårdförbundet lämnat yrkande till Sveriges kommuner och landsting, SKL, som grundar sig i de beslut vi tog på vår kongressen 2018 och de motioner som skickats in från oss medlemmar.

Läs mer om Vårdförbundets yrkanden här. 

Följ avtalsrörelsen på vardforbundet.se och på Avtalsbloggen.