Löneenkät till Vårdförbundets medlemmar

Den 6 september skickar vi ut en digital löneenkät till samtliga yrkesverksamma medlemmar. Svaren på enkäten kommer att ge dig rykande färsk lönestatistik inför 2017 års lönesamtal och lönerevision.

Strax efter årsskiftet skickar vi ut en folder tillsammans med Vårdfokus, där du hittar det sammanfattade resultatet av löneenkäten plus råd och tips kring lönesamtal/lönerevision samt löneförhandling vid ny anställning.

Ta dig gärna tid att svara på enkäten – dina svar är förutsättningen för att vi ska kunna ge dig det bästa statistikunderlaget! Du som är medlem och yrkesverksam har fått en personlig länk via e-post. Använd den länken för att svara på enkäten.