I februari skickar vi ut en löneenkät till dig som arbetar för en privat eller statlig arbetsgivare. Dina svar är viktiga för oss!

Löneenkäten är ett viktigt verktyg för att följa upp våra centrala kollektivavtal. Genom att delta ger du oss insikter om hur löneprocesserna fungerar och hur arbetsgivaren motiverade din nya lön. Vi strävar ständigt efter att förbättra medlemmarnas löner och arbetsvillkor, och dina svar hjälper oss i detta arbete.

Idag är det för dåliga möjligheter att göra en lönekarriär inom våra yrken. Därför finns det skrivningar i många av de privata avtalen att särskilt yrkesskickliga ska premieras i lönerevisionen. Det är din chef som bedömer om du är särskilt yrkesskicklig eller inte. Genom löneenkäten får vi en bild av hur många som bedömts som särskilt yrkesskickliga.

Vi följer också upp löneutvecklingen och vilka som har premierats i årets lönerevision. Vårdförbundet arbetar hårt för att du som medlem ska ha möjlighet till en god löneutveckling. Vi vill också att du ska ha förutsättningar att ha ett bra lönesamtal med din chef.

Tack för ditt deltagande i löneenkäten – tillsammans gör vi skillnad!