I mitten av oktober skickar vi ut en lönenkät till dig som arbetar inom region, kommun eller kommunalt företag. Passa på att uppdatera dina medlemsuppgifter redan idag, så att enkäten kommer fram till dig.

I enkäten ber vi dig fylla i hur 2023 års lönesamtal fungerat och vad resultatet blev just för dig. Ditt svar ger oss en uppfattning av hur många som bedömts som särskilt yrkesskickliga och ger oss en bild av löneutvecklingen och vilka som premierats i årets löneöversyn. 

Vi ber att du redan nu uppdaterar dina medlemsuppgifter så att enkäten kommer fram. Kontrollera särskilt att du har registrerat rätt arbetsgivare och rätt avtalsområde/sektor. Vi skickar nämligen ut löneenkäten till de som angivit att de arbetar i region, kommun eller kommunalt företag.  Kontrollera också att du har registrerat rätt e-postadress.

Varför är löneenkäten viktig?

Ditt svar blir ett värdefullt underlag för oss när vi förhandlar och följer upp kollektivavtal. Löneenkäten är ett sätt för oss att se hur löneprocesserna fungerar och hur arbetsgivare prioriterat särskilt yrkesskickliga. I avtalet som berör medlemmar inom kommun, region och kommunala företag finns det skrivningar om att särskilt yrkesskickliga ska premieras. Även du som jobbar som barnmorska, biomedicinsk analytiker, sjuksköterska eller röntgensjuksköterska ska ha möjlighet att göra en lönekarriär i yrket över tid.