Nu är årets löneenkät på väg till dig som arbetar för en privat eller statlig arbetsgivare. Vi tackar på förhand dig som tar dig tid att svara på några frågor kring lön, lönesamtal och anställning!

Den 11 januari skickar vi en enkät där vi ber dig fylla i hur 2021 års lönerevision fungerat och vad resultatet blev för just dig. Ditt svar ger oss en bättre bild av vad som fungerat och inte fungerat.

Vi ber dig att du uppdaterar dina medlemsuppgifter så att enkäten kommer fram till dig. Kontrollera särskilt att du har registrerat rätt arbetsgivare och rätt avtalsområde/sektor. Vi skickar nämligen ut löneenkäten till de som angivit att de arbetar privat och statlig sektor. Säkerställ också att du har registrerat korrekt e-postadress. 

Varför är löneenkäten viktig?

Vi arbetar ständigt för att medlemmarna ska få bättre löner och villkor. Denna enkät är ett viktigt underlag för att centralt kunna fortsätta följa upp löneavtalen.

Vilka ska svara?

Enkäten riktar sig till dig som arbetar privat eller statlig sektor. Medlemmar inom region, kommun eller kommunala bolag fick motsvarande löneenkät i mitten av oktober.

Här kan du läsa hur du uppdaterar dina kontaktuppgifter