I mitten av februari skickar vi ut en löneenkät till dig som arbetar för en privat eller statlig arbetsgivare. Passa på att uppdatera dina medlemsuppgifter redan idag, så att enkäten kommer fram till dig.

I enkäten ber vi dig fylla i hur 2022 års lönerevision fungerat och vad resultatet blev för just dig. Inom många av de privata avtalen finns det skrivningar om att särskilt yrkesskickliga ska premieras och man ska göra det möjligt att ha en lönekarriär även för våra yrkesgrupper. Ditt svar ger oss en bild av hur många som bedömts som särskilt yrkesskickliga och en bild av löneutvecklingen och vilka som premierats i årets lönerevision.

Vi ber att du redan nu uppdaterar dina medlemsuppgifter så att enkäten kommer fram. Kontrollera särskilt att du har registrerat rätt arbetsgivare och rätt avtalsområde/sektor. Vi skickar nämligen ut löneenkäten till de som angivit att de arbetar i privat eller statlig sektor. Kontrollera också att du har registrerat rätt e-postadress.

Varför är löneenkäten viktig?

Vi arbetar ständigt för att medlemmarna ska få bättre löner och villkor. Löneenkäten är ett viktigt underlag för att kunna följa upp våra centrala kollektivavtal. Löneenkäten är ett sätt för oss att se hur löneprocesserna fungerar och hur arbetsgivare prioriterat särskilt yrkesskickliga. Vårdförbundet arbetar hårt för att du som medlem ska få en god löneutveckling och att du får förutsättningar att ha ett bra lönesamtal med din chef.