Löneenkät på väg - uppdatera dina uppgifter

I mitten av november skickar vi ut en enkät till dig som arbetar inom region, kommun eller kommunalt bolag om hur 2020 års löneöversyn fungerat och vad resultatet blev för dig. Enkäten skickas till din angivna mejladress. Passa också på att redan nu uppdatera dina medlemsuppgifter.

Enkäten är en del i förbundets utvärdering av avtalet HÖK 19 och att kunna mäta hur väl arbetsgivaren levererar på de goda förutsättningar som avtalet ger för ökad lönespridning och satsning på särskilt yrkesskickliga.

Utvärderingen sker löpande och på flera olika sätt, men vi behöver ett brett underlag för våra analyser – fyll därför gärna i enkäten och hjälp oss att få en bättre bild av vad som funkat och inte samt vad resultatet i årets löneöversyn blev för just dig!

Här kan du läsa hur du uppdaterar dina kontaktuppgifter.