I mitten av oktober skickar vi ut årets löneenkät till dig som arbetar inom region, kommun eller kommunalt bolag. Passa på att uppdatera dina medlemsuppgifter redan idag, så att enkäten kommer fram till dig!

Den 14 oktober kommer vi att skicka ut en enkät där vi ber dig fylla i hur 2020 års lönerevision fungerat och vad resultatet blev för just dig. Ditt svar ger oss en bättre bild av vad som fungerat och inte fungerat.

Vi ber dig att du redan nu uppdaterar dina medlemsuppgifter så att enkäten kommer fram till dig. Kontrollera särskilt att du har registrerat rätt arbetsgivare och rätt avtalsområde/sektor. Vi skickar nämligen ut löneenkäten till de som angivit att de arbetar inom KR-sektorn. Säkerställ också att du har registrerat korrekt e-postadress. 

Varför är löneenkäten viktig?

Vi arbetar ständigt för att medlemmarna ska få bättre löner och villkor. Denna löneenkät är ett viktigt underlag för att centralt kunna fortsätta följa upp avtalet HÖK 19. Avtalet utvärderas löpande för att se hur väl arbetsgivaren levererar på de goda förutsättningar avtalet ger för ökad lönespridning och satsning på särskilt yrkesskickliga.

Enkäten riktar sig till dig som arbetar inom kommun, region eller inom Sobona.

Här kan du läsa hur du uppdaterar dina kontaktuppgifter