Lisabet Lindbäck får Queen Silvia Nursing Award 2020

I år tilldelas 27-åriga Lisabet Lindbäck från Sundsvalls sjukhus Queen Silvia Nursing Award för sin idé om virtuella och interaktiva promenader i familjära utomhusmiljöer.

Idén förebygger framförallt ofrivillig ensamhet hos de äldre som idag tvingas leva i isolering under COVID-19, men skapar även meningsfulla sammanhang och känslan av delaktighet.

Juryns motivering:

”Lisabets idé förebygger isolering och aktiverar den del av hjärnan som reglerera känslor och minnen. Den tekniska idén har stora utvecklingspotential då både bild och ljud kan skapas av den isolerades närstående, för att väcka goda minnen som i sin tur kan leda till en ökad livskvalitet.”

Lisabet Lindbäck är legitimerad sjuksköterska på Sundsvalls sjukhus där hon arbetar på stroke- och demensavdelningen.

Läs mer på Queen Silvia Awards webbplats.

Om stipendiet

Stipendiet som delas ut årligen med syftet att motivera sjukskötersketalanger att bli innovatörer inom vårdutveckling omfattar 60 000 kronor, samt ett skräddarsytt praktikprogram inom vård- och omsorgssektorn hos årets partners.

Tidigare år har stipendiet enbart varit möjligt att söka för sjuksköterskestudenter som presenterat en idé anpassad för personer inom äldreomsorgen, företrädesvis med en demenssjukdom, men i år har även legitimerade sjuksköterskor uppmärksammats och bjudits in – detta i samband med att temat i år även uppdaterats till COVID-19 i vårdmiljöer.

Om initiativtagarna

Stipendiet har grundats av Swedish Care International och Forum for Elderly Care 2012 och har möjliggjorts i Sverige 2020 genom ett nätverk av nationella och internationella partnerskap med Johanniterorden i Sverige, Vårdförbundet, Attendo, Home Instead Senior Care, Vironova, Medicover, Goes Art, Nordnet, Svensk Sjuksköterskeförening, Hemsö, Vardaga, Proxident, Bonnier Healthcare / Netdoktor, Oriflame, Vårdväskan och Puls & Träning.