Chefsmedlemmar guidar i personcentrerad vård på Kvalitetsmässan

Vårdförbundets monter, personer står och pratar vid bord

Omställningen till personcentrerad vård pågår i landet. Flera av Vårdförbundets chefs- och ledarmedlemmar jobbar för att införa förhållningssättet på sina arbetsplatser. Några av dessa är på Kvalitetsmässan 12-14 november 2019 i Göteborg och bidrar med sina erfarenheter till kollegor, politiker och beslutsfattare.

Under flera års tid har Vårdförbundet varit en stark aktör i debatten om införandet av  personcentrerad vård. Medlemmarna har visat genom kongressbeslut att förhållningssättet och sättet att arbeta i vården måste övergå till att bli personcentrerat i större utsträckning än idag.

Vårdförbundet har tillsammans med andra aktörer som Sveriges kommuner och landsting, andra fackförbund och patientorganisationer drivit frågan om personcentrering för att skynda på utvecklingen som syftar till att patienten ska bli bemött, behandlad och delaktig som en i vårdteamet. På Kvalitetsmässan i år lyfts detta perspektiv igen av Vårdförbundet.

Montern - praktiska resultat visas och verktyg för utveckling mot personcentrerad vård

I Vårdförbundets monter finns ett antal chefer som antingen har blivit nominerade till Årets vårdchef 2019 eller som har gått Vårdförbundets Ledarprogram - med sikte mot ett personcentrerat paradigm. Där kommer de att bjuda på sina framgångar i personcentrerad vård och ledarskap samt hur de hanterat de utmaningar som man kan stöta på i ett förändringsarbete.

Seminarium ska ge svar på hur man leder personcentrerat

Du kan också ta del av seminariet Personcentrerat ledarskap i praktiken. Vi diskuterar vad som krävs av ledare för att vården ska bli personcentrerad.

På plats finns två vårdchefer som drivit personcentrerade projekt genom Vårdförbundets ledarprogram. De berättar om deras ledarskap och hur de skapar utrymme för personcentrering. Resultatet har inneburit bättre möjligheter att rekrytera medarbetare och mer tillitsfulla relationer som har ökat närståendes och patienters delaktighet i sin vård och hälsa.

Deltar i seminariet gör Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet, Linda Carlsson, enhetschef för ett vård- och omsorgsboende i Örebro och Birgitta Reenbom, verksamhetschef medicinsk elevhälsa Halmstads kommun.

Seminariet äger rum den 13 november, kl: 14:10-15:10 i lokal A1.

Är du på plats? Besök Vårdförbundets monter och inspireras av nya lösningar. Vi finns i monter: B03:22.

Mer information om Kvalitetsmässan.