Nytt förslag från Socialstyrelsen om delegering av läkemedelshantering väcker starka känslor bland våra medlemmar och förtroendevalda. Såväl i bloggar och i intervjuer i tidningen Vårdfokus

Två av våra bloggare har skrivit om det nya förslaget om delegering och ämnet har tagits upp i medlemstidningen Vårdfokus där Ann Johansson, vice ordförande har reagerat.

- Så vitt jag vet visar ingen forskning på att en delegering av läkemedelshanteringen till gymnasieutbildad personal ökar patientsäkerheten skriver Lene Lorentzen i blogginlägget:  Helt ny nivå, nivån av idioti! (Västbloggen 20 juni)

- Är ni tokiga på riktigt? Skriver även Ann-Sofie Gustavsson. (Örebrobloggen 14 juni)

Ämnet har också varit i artikel i Vårdfokus med intervju med Åsa Gransjön Craftman som har doktorerat i frågan om hur delegering av läkemedelshantering mellan distriktssköterska och hemtjänstpersonal. Hon säger att "Delegering av läkemedel tar sjuksköterskan som gisslan" (Vårdfokus 10 juni). 

Vårdförbundet kommer att kritisera förslaget

- Vi ska nu granska förslaget noggrant och agera säger vice ordförande Ann Johansson i artikeln Vårdförbundet kritiserar förslag om delegering . (Vårdfokus 8 juni). Ann Johansson är kritisk till hur tid ska kunna sparas in på att sjuksköterskor och undersköterskor byter arbetsuppgifter. Vårdförbundet befarar att den delen av förslaget gjorts med enbart syftet att spara pengar. Socialstyrelsens roll är att värna om patientsäkerheten och presentera evidens för förändringar, inte förklara hur mycket billigare det blir om undersköterskorna sköter läkemedelshantering på sjukhusen. 

Förslaget är ute på remiss och Vårdförbundet kommer att inkomma med ett genomarbetat remissvar till Socialstyrelsen före 15 september.

Skälet sägs vara rörligheten

En del av förslaget handlar om delegering till undersköterskor:
 Nya föreskrifter om hantering av läkemedel (Vårdfokus 7 juni)
En viktig förändring i den föreskrift som Socialstyrelsen föreslår är att det blir möjligt att delegera både iordningställande och administrering eller överlämnande av läkemedel även inom slutenvården. Skälet är, enligt Socialstyrelsen, den ökade rörligheten av sjuksköterskor och undersköterskor mellan öppenvård och slutenvård och att gränserna håller på att suddas ut. Men delegering får inte användas för att lösa brist på personal, av slentrian eller av ekonomiska skäl. Delegering får alltså inte användas för att lösa bemanningsproblem.

Vad gäller om delegering just nu?

Läs gärna mer på vår officiella sida om Delegering. Där kan du läsa om aktuella regler som gäller för närvarande:

  • Vad är det som gäller?
  • När får man delegera?
  • När får man inte delegera?