Krislägesavtalet är aktivt i flera regioner

UPPDATERAT. Krislägesavtalet är nu aktivt i Region Stockholm, Region Skåne, Region Uppsala, Region Jönköping, Region Västerbotten, Region Norrbotten och Region Dalarna.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona har tidigare beslutat att aktivera krislägesavtalet i Region Stockholm, Västra Götalandsregionen, Region Gävleborg, Region Skåne, Region Uppsala, Region Jönköping och Region Kalmar. Anledningen är avgörande påverkan på personalförsörjningen.

Nu har följande regioner avaktiverat krislägesavtalet:

 • Västra Götalandsregionen
 • Region Gävleborg
 • Region Kalmar

Ett aktiverat krislägesavtal innebär att den region där avtalet är aktiverat kan tillämpa avtalet i de verksamheter de bedömer att det behövs. Det är alltså arbetsgivaren lokalt som beslutar om  och vilka verksamheter/sjukhus/avdelningar och vilka individer som ska arbeta under krislägesavtalet inom den region där det är aktiverat.

De personer som  omfattas av krislägesavtalet kommer att bli informerade av sin arbetsgivare. Så länge avtalet är aktiverat i en viss region kan arbetsgivaren ändra tillämpningen beroende på hur de bedömer det aktuella läget.

Krislägesavtalet är inte en långsiktig lösning på problemet att det saknas personal i viss verksamhet, men det möjliggör att bemanningen kan säkras här och nu så att den mycket ansträngda situationen i sjukvården med anledning av covid 19-pandemin kan hanteras.

Regioner där krislägesavtalet är aktiverat

 • Region Stockholm
 • Region Skåne
 • Region Uppsala
 • Region Jönköping
 • Region Västerbotten
 • Region Dalarna
 • Region Norrbotten

Regioner där krislägesavtalet ej längre är aktivt

 • Västra Götalandsregionen (Avaktiverat)
 • Region Gävleborg (Avaktiverat)
 • Region Kalmar (Avaktiverat)

Vi uppdaterar löpande.