Vårdförbundet kräver, tillsammans med flera andra fackförbund, bättre villkor kring hur tjänstepension tjänas in.

Kraven gäller pension som tjänas in från och med 2020 och för samtliga tjänstepensionsavtal som innehåller avgiftsbestämd del inom kommun- och landstingssektorn.

Kommun- och landstingssektorn är den enda stora sektor där den avgiftsbestämda* tjänstepensionen inte har förbättrats på länge. Förbättringar har under senare tid införts på bred front inom andra sektorer, vilket gjort att anställda inom kommuner och landsting halkat efter. Nuvarande tjänstepension är inte konkurrenskraftig och gör sektorn mindre attraktiv för anställda i en tid där rekryteringsbehovet är mycket stort för lång tid framåt.

Förbunden vill att anställda ska känna sig trygga med sin tjänstepension och har därför överlämnat likalydande krav till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Sobona om förbättrad tjänstepension. 

* Med avgiftsbestämd tjänstepension menas att arbetsgivaren betalar ett belopp till en tjänstepensionsförsäkring. Den anställde kan välja placering i någon av de försäkringar som erbjuds hos utvalda försäkringsgivare.

 

Förbunden bakom kraven i förhandlingsframställan till SKL och Sobona

OFR:s förbund: Vårdförbundet, Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna, Teaterförbundet, Sveriges Läkarförbund, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund

Fackförbundet Kommunal

AkademikerAlliansen som representerar 17 fackförbund