Konflikten inom Svenska kyrkan och alla stridsåtgärder är avblåsta. Svenska Kyrkans arbetsgivarorganisation Skao har accepterat medlarnas slutbud.

Konflikten inom Svenska kyrkan och alla stridsåtgärder är avblåsta. Svenska Kyrkans arbetsgivarorganisation Skao har accepterat medlarnas slutbud. Detta innebär att inga konfliktåtgärder kommer att vidtas. Mer information kommer.