Personcentrerad vård, kompetenskris och digitalisering fokus i Almedalen

Vårdförbundet var delaktiga i sammanlagt 48 arrangemang under Almedalen. Vi ser att det äntligen pratas om personcentrerad vård, jämlik hälsa och eHälsa i flera olika sammanhang. Vårdförbundet har pratat mycket om lösningar på kompetenskrisen i vården som är en reell verklighet för medlemmarna.

De 48 arrangemang som Vårdförbundet deltog i handlade bland annat om kompetenskrisen, eHälsa, personcentrerad vård, utmaningarna i hälso- och sjukvården och vårdens ledning. Störst intresse var det för eHälsa.

eHälsa och digitalisering

Den kartläggning av eHälsan i ambulanssjukvården, som tagits fram tillsammans med Vårdförbundet, Karolinska institutet, riksföreningen för ambulanssjuksköterskor och ehälsomyndigheten fick stor uppmärksamhet. Bland annat konstaterades att endast var tredje ambulanssjuksköterska i dag har tillgång till internet genom arbetsgivaren. Kartläggningen fick bra genomslag mycket tack vare att riksföreningen för ambulanssjuksköterskor var på plats med en ambulans som de ställde ut för allmänheten.

David Liljequist,  förbundsombudsman i Vårdförbundet deltog i flera seminarier om eHälsa och menar att det är dyrt att inte påskynda utvecklingen.

-  Tidskampen mot krångliga it-system kostar miljarder, det är viktigt att eHälsa snabbt utvecklas, säger han. Det kommer att vara en accellererande utveckling de närmaste åren, både lokalt och nationellt. Vårdförbundets medverkan i arbetet och synpunkter efterfrågas och vi kommer att behöva möta upp även lokalt för att påverka.

Läs mer om ehälsofrågan i almedalen

Kompetenskrisen

Vårdförbundets fokus var att diskutera lösningar på kompetenskrisen. Vi arrangerade ett seminarium med medlemmar och politiker för att lyfta det allvarliga läget vi befinner oss i. Annelie Söderberg, förhandlingschef på Vårdförbundet och Lisbeth Löpare Johansson, vårdstrategisk chef på Vårdförbundet beskrev bristen på specialistkompetens. De tillsammans med Ann Johansson, vice orförande i Vårdförbundet, beskrev lösningarna som handlar om att ge goda villkor till professionerna så att de vill och kan vidareutbilda sig. Politikerna Anna Starbrink (L) landstingsråd i Stockholm och Anders Henriksson vice ordförande Sveriges kommuner och landsting, menade båda att de ser ett behov av fler specialistsjuksköterskor men att läget inte på krisnivå. Johan Larson, vice ordförande Vårdförbundet svarar.

- Det har varit svårt att få politiker att på allvar diskutera villkoren. Politikerna vill inte erkänna kompetenskrisen. Eller så har de sina egna lösningar och är inte så inlyssnande som vi hade önskat, säger han.

Lyssna på hela seminariet

Se en kort intervju med deltagarna efter seminariet

Vårdfokus artikel om seminariet

Framgång med personcentrerad vård och jämlik hälsa

Det stora utbudet av arrangemang med vårdinriktning tillät också att andra frågor kom upp på agendan. Personcentrerad vård var en av dessa där Vårdförbundet tillsammans med Sensus pratade om mänsklig hållbarhet. Under veckan deltog också sjukvårdsminister Gabriel Wikström i ett antal vårdinriktade arrangemang där han lyfte vikten av personcentrerad vård.

- Äntligen har vi fått upp personcentrerad vård på agendan, säger Ann Johansson vice ordförande på Vårdförbundet.

Om seminariet "Mänsklig hållbarhet"

Även jämlik hälsa diskuterades av flera vårdprofessioner, bland annat vid ett runda bordsamtal där Johan Larson deltog.

- Det var ett väldigt bra samtal med många olika idéer och förslag på hur vi kan arbeta vidare med jämlik hälsa, säger han.

Mer om vårdproffsens förslag på jämlik hälsa i Almedalen

Media intresserade

Både förbundsstyrelsen och flera av våra medlemmar på plats har fått utrymme och blivit intervjuade av media. Bland annat var Jani Stjernström, förbundsstyrelseledamot, med i en intervju i Dagens samhälles "heta stolen" som handlade om varför sjuksköterskor ska ha betalt när de pluggar vidare. Dagens medicin intervjuade också Johan Larson om omvårdnadens roll i framtidens universitetssjukvård.

Se Johan Larson i Dagens medicin

Se Jani Stjernström i  Dagens samhälle

Stärkta relationer med politiker och beslutsfattare

Almedalen är ett utmärkt tillfälle att knyta nya kontakter. Vårdförbundet har kommit överens med olika organisationer och personer att de ska fortsätta diskussionerna tillsammans framöver. Det handlar bland annat om PRO och olika patientorganisationer.

I Vårförbundets möten och arrangemang har vi varit tydliga med  att frågor som nationell akademisk specialisttjänstgöring och möjlighet till vila och återhämtning för våra medlemsgrupper inte går att vänta med längre. Vi behöver mer handling i dessa frågor från våra politiker.

Ann Johansson sammanfattar veckan.

- Vi är nöjda med mångfalden i våra aktiviteter. Att vi både kunnat driva våra frågor men också lyssnat och låtit medlemmar och andra intressenter komma till tals och det är viktigt, säger Ann Johansson.

Läs också om årets vårdsnackis i Almedalen