Det är en tuff situation i vården året om för många av våra medlemmar och särskilt ansträngt är det under sommaren. Vårdförbundet har många konstruktiva förslag på lösningar och vi förhandlar ständigt för bättre villkor.

– Både vi och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, vet att det är ännu mer ansträngt i vården den här sommaren jämfört med tidigare år, säger Annelie Söderberg, förhandlingschef på Vårdförbundet.

SKL:s egen enkät om läget i vården inför sommaren 2016 anger att det förväntas bli värre än förra året. SKL uppger att bristen på vårdplatser är större inför den här sommaren än tidigare. SKL började mäta överbeläggningarna 2013 – sedan dess har de ökat med 40 procent.

Stor brist inom våra yrken

Men det är inte sängar, kuddar och täcken som saknas, det vill säga vårdplatser, utan personal med rätt kompetens. Andelen specialistsjuksköterskor har sjunkit med 20 procentenheter under en 20-årsperiod samtidigt som vården blir alltmer avancerad. Arbetsförmedlingens senaste statistik visar att åtta av 15 bristyrken i topp på listan är Vårdförbundets professioner. Störst brist i Sverige är det på operationssjuksköterskor .

– Vi arbetar hårt för att påverka arbetsgivare att förbättra arbetstider, lön och arbetsmiljö. Vårdförbundet har också skapat en mycket god löneutveckling för medlemmarna om än från en fel värdering i grunden, säger Annelie Söderberg.

Sju förslag för en bättre vård

Här är Vårdförbundets sju förslag för en väl fungerande vård – både för patienter och personal:

1. Inför Akademisk specialisttjänstgöring (AST) inom ramen för anställningen så att vi får fler specialistsjuksköterskor.

2. Inför moderna arbetstider som ger förutsättningar för ett hållbart yrkesliv, att personalen stannar kvar och ges möjlighet att utveckla vården.

3. Tid för vila och återhämtning måste ingå i nattarbetstiden. Att ständigt jobba omväxlande dag-kväll-natt sliter på hälsan och kräver mer tid att komma ikapp.

4. Nyutexaminerade måste få en god yrkesintroduktion och handledning under lång tid. Annars finns det risk att de lämnar yrket efter ett par år.

5. Lönekarriären ska vara tydlig. Ta tillvara den kunskap som finns och värdera personalen rätt.

6. Satsa på eHälsa.

7. Inför personcentrerad vård. När personen är aktiv i planering och genomförande av den egna vården uppnås högre kvalitet, bättre användning av resurser och en hälsosam vårdmiljö för vårdens professioner.

Bättre nattarbetstider 

Vår viktigaste villkorsfråga just nu är ett centralt avtal för nattarbetstid som ger vila och återhämtning till våra medlemmar. Vid årsskiftet förlängde vi det centrala kollektivavtalet som längst i tre år.

– Det gjorde vi för att verkligen åstadkomma skillnad för medlemmarna genom att tillsammans med SKL arbeta för att få ett centralt avtal för nattarbetstiden. Så länge kollektivavtalet gäller råder fredsplikt mellan Vårdförbundet och SKL säger Annelie Söderberg.

Kollektivavtal innebär fredsplikt

– Fredsplikt betyder att man inte får vidta konfliktåtgärder som exempelvis strejk, blockader eller planerade massuppsägningar. Den typen av åtgärder kan Vårdförbundet inte stödja. Däremot har var och en självklart rätt att säga upp sig och byta jobb om man så önskar.

Här får du mer information om hur kollektivavtalet fungerar.