Klargörande: Vårdförbundet om vinster i välfärden

Just nu pågår en intensiv debatt om vinster i välfärden, där politiker hävdar att Vårdförbundet varnar för "vårdkollaps om vinstbegränsning införs för privata vårdgivare". Grunden är en artikel i Dagens Industri där ordet vårdkollaps stod i rubriken - trots att ingen av de intervjuade använde det begreppet.

Dagens Industri publicerade den 28:e april en artikel där de intervjuat Läkarförbundet, Vårdförbundet och tankesmedjan Timbro. Tyvärr är den artikeln låst på deras sajt och vi kan av upphovsrättsliga skäl inte visa hela texten. Det Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro sade i intervjun var:

”Alla verksamheter behöver kunna göra en vinst för att drivas och utvecklas. Genomförs förslaget skulle trycket på akutmottagningarna och den övriga vården bli enormt”.

 och

”Våra medlemmar väljer i dag bort landstingen som arbetsgivare på grund av dåliga villkor. De privata har högre löner och bättre arbetstider. Försöker man tvinga våra medlemmar att gå tillbaka till landstinget kommer många att lämna yrket”.

Vad tycker Vårdförbundet?

Om du vill veta mer om vad Vårdförbundet tycker i frågan kan du läsa vårt remissvar på den statliga utredning sk "Välfärdsutredningen" som politiker hänvisar till.  Så här uttrycker sig vice ordförande Johan Larson i artikel i Vårdfokus.  Vårdförbundet kritiskt mot förslaget om vinsttak

Bland Vårdförbundets medlemmar finns många som vill jobba inom landsting och kommuner, men även många som vill se andra alternativ, som privat drivna företag som finansieras med skattemedel.

– Om det här förslaget blir verklighet är det som ett experiment. Det går inte att säga vad det kommer att leda till. Jag tror inte att de stora vårdföretagen är så bekymrade, utan mer de små som har stora skillnader i vinster år från år. Vi måste se till att våra medlemmar inte kommer i kläm där.

Han menar att alternativa, seriösa, vårdgivare behövs och inte gynnas av att ett vinsttak införs.

– Förr var det självklart att all vård drevs av landsting och kommuner, och där skulle kvinnorna arbeta för låga löner. Så ska det inte vara längre - det behöver vi jobba för att ta oss ur.

 

Vårdförbundets remissvar på Välfärdsutredningen

Istället för den föreslagna regleringen om vinster förespråkar Vårdförbundet ökad öppenhet och insyn om hälso- och sjukvårdens kvalitet, ekonomi och de anställdas arbetsvillkor. Genom insyn ges möjlighet att bedöma om offentliga medel används på rätt sätt.

Läs hela remissvaret på Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78)

Välfärdsutredningen SOU 2016:78 finns på regeringen.se