Vårdförbundet har tecknat ett nytt centralt kollektivavtal med KFO, som bland annat innehåller möjlighet till lönekarriär i yrket över tid, prioritering av särskilt yrkesskickliga samt höjda ob-ersättningar.

KFO-avtalet ”Hälsa vård och övrig omsorg” omfattar cirka 200 medlemmar.

Det nya avtalet innehåller:

  • Eget löneavtal med skrivningar om särskilt yrkesskicklig, möjlighet till lönekarriär i yrket över tid samt ökad lönespridning. Löneavtalet ska finnas på plats i god tid för att de nya utgångspunkterna ska hinna landa redan i lönerevisionen 2021.

  • Höjda OB-ersättningar från 30/9 2021

  • Höjda beredskapsersättningar från 1/1 2022

  • Inte längre möjligt att förhandla bort rätten till sjuklön efter 15 dagar för personer som är 60 år eller äldre när de anställs.

  • Parterna ska utreda möjligheten att införa divisorer (kvot av månadslönen) för beräkning av beredskapsersättning, i stället för fasta krontal.

Har du frågor kring det nya avtalet, kontakta gärna Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420.