Kandidater klara till Vårdförbundspriset på 500 000 kronor

Bland de nominerade till 2018 års Vårdförbundspris i samarbete med Folksam, har expertjuryn utsett två slutkandidater och en ”bubblare” som tävlar om prissumman på en halv miljon kronor. De nominerade kommer från Örebro och Luleå, ”bubblaren” ifrån Bollnäs. De representerar så vitt skilda vårdområden som ungdomshälsa, hjärtsvikt och operation.

Medlemmar i Vårdförbundet tar varje dag initiativ för att utveckla och förbättra den svenska vården. Det vill förbundet och Folksam uppmuntra och delar därför ut ett pris till en eller flera som vågar och lyckas genomdriva innovativa förändringar. Prissumman är på totalt 500 000 kronor och går till vinnarna personligen.

- Hälso- och sjukvården utvecklas nu mot ett mer personcentrerat arbetssätt, som innebär att patientens drivkrafter och förutsättningar tas tillvara i den egna vården. Det görs av sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor i partnerskap med patienterna. Med Vårdförbundspriset vill Vårdförbundet och Folksam premiera medlemmar som i sin vardag genomdrivit en tydlig förändring mot personcentrerad vård, säger Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet.

Vårdförbundspriset i samarbete med Folksam är med prissumman 500 000 kronor ett av Sveriges största priser inom vårdområdet. Vinnare år 2018 presenteras på Vårdgalan i Stockholm den 9 november.

De kandidater som expertjuryn utsett och som tävlar om priset är (utan inbördes ordning):

Carolina Orvet, "Teckenspråk- och dövblindtolk, en verksamhet inom ungdomsmottagningen"

Riksgymnasiet i Örebro är Sveriges enda riksgymnasium för döva och hörselskadade. Majoriteten av de 450 eleverna flyttar hit från andra delar av landet. Att i den känsliga tonårstiden bo hemifrån innebär att sakna det sociala nätverk som hemort, familj och vänner ger. Detta kombinerat med elevernas funktionsvariationer gör att regionens Ungdomsmottagning spelar en viktig roll i att främja god psykisk, sexuell och reproduktiv hälsa samt att förbygga ohälsa.

Den nominerade medlemmen arbetar som sjuksköterska på mottagningen, men är också utbildad teckenspråk- och dövblindtolk. Tillsammans med arbetslaget på ungdomsmottagningen arbetar hon på ett sant personcentrerat sätt och möter ungdomarna på deras eget språk, teckenspråket. På så sätt får ungdomar med funktionsvariation samma tillgång till ungdomsmottagningens resurser som andra unga i länet.

Karin Östling, "Säker hjärtsviktsvård i Norr"

Idag lider cirka 250 000 svenskar av folksjukdomen hjärtsvikt. Det är ett livslångt sjukdomstillstånd, men där patienten i stor utsträckning kan påverka sitt mående genom medicinering och ändring av levnadsvanor.

På den sjuksköterskeledda hjärtsviktsmottagningen vid Sunderby Sjukhus har Karin Östlings personcentrerat arbetssätt lett till förbättringar för både patienter, anhöriga och personal. Patienten får i samråd med ett multiprofessionellt vårdteam en gedigen utbildning i att leva med hjärtsvikt, för att kunna vara delaktig i den egna vården. Arbetet utgår från patientens egen berättelse och förmågor, med fokus på kunskap, egenvård i hemmet och anhörigas delaktighet. Det har gett tydliga resultat med ökad effektivitet, fler patienter som får adekvat behandling och är delaktiga i sin vård, men också i form av positiva enkätsvar från patienter och närstående.

Bubblare

Juryn vill också uppmärksamma en nominering där arbetet med ett personcentrerat förhållningssätt påbörjats och där vi ser fram emot att följa utvecklingen.

Britt-Marie Dahlin, "Personcentrerat arbetssätt inom Verksamhetsområde Operation"

Britt-Marie Dahlin är sjuksköterska och kvalitetsutvecklare för verksamhetsområde operation på Aleris i Bollnäs. Hennes förmåga att entusiasmera och engagera kollegor i förändringsarbete har lett till att man nu arbetar personcentrerat, där varje patient behandlas som en jämbördig och välinformerad partner. Resultaten ger förutom ökad delaktighet också kortare vårdköer och väntetider, minskat antal återbesök och lägre kostnader. Detta bekräftas i olika patientenkäter.