En stor del av studenterna är nöjda i sin helhet, däremot visar årets enkät om verksamhetsförlagd utbildning (VFU) att nästan en fjärdedel av studenterna överväger att byta yrke efter sin VFU och att andelen som inte ens får VFU-plats ökat. Jönköping University får bäst betyg av studenterna, tätt följt av förra årets vinnare Högskolan i Kristianstad och Karlstad Universitet.

Vårdförbundet Student genomför för sjätte året i rad en enkätstudie av studenternas verksamhetsförlagda utbildning. Studenterna är generellt sett nöjda med sina VFU-placeringar, 54 procent av studenterna ger dem betyget 5 eller 6, där 6 är högsta betyg. Det är dock tydligt att coronapandemin påverkat studenterna på flera olika sätt. 59,4 procent anser att deras utbildning påverkats av covid-19.

Andelen studenter som känner sig förberedda på praktiska moment har minskat kraftigt, från 65 procent till 41,4 procent, sannolikt en effekt av distansundervisning. Många studenter har också oroat sig för att bli smittade under sin praktik och de har märkt av att den ordinarie personalen som ska ta emot dem är trötta och slitna. Brister i arbetsmiljön under VFU:n får nästan var fjärde student (23,4 procent) att fundera på att byta yrke.

- Det är glädjande att studenterna i huvudsak är nöjda med sin VFU, särskilt under så här ansträngda omständigheter och vi vill gratulera Jönköping University till segern. Det är dock oroande att så många studenter överväger att byta yrke på grund av dålig arbetsmiljö, säger Nadja Ståhl, ordförande i Vårdförbundet Student. 

Andelen studenter som uppgett att de inte kunnat erbjudas någon VFU-plats har i år varit 8,8 procent vilket är en ökning på 2,8 procentenheter från förra årets 6 procent.

- Nu måste lärosäten och arbetsgivare steppa upp för att möta det ökande intresset att studera till exempelvis sjuksköterska, det duger inte att det inte finns VFU-plats för alla. För att vården ska få fler nya sjuksköterskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor måste alla studenter självklart kunna göra VFU så att de kan ta examen! Lärosätena måste – i samverkan med vårdgivarna - garantera VFU-platser till alla och säkerställa att handledarna ges rätt förutsättningar, säger Nadja Ståhl.

Används som extrapersonal

Vårdförbundet Student, med sina 10 000 medlemmar, är en del av Vårdförbundet som har 114 000 medlemmar totalt. Hur väl utbildningarna fungerar är centrala för en bättre kompetensförsörjning till vården, där majoriteten av landets regioner sedan åratal rapporterar brist på Vårdförbundets yrkesgrupper.

- Kompetensförsörjningen sinkas ju av att alla studenter inte får göra verksamhetsförlagd utbildning när det är tänkt enligt programmet. Antalet sökande till sjuksköterskeprogrammet fortsätter att öka och det är viktigt, men då gäller det att antalet VFU-platser följer med och att lärosätena tar till sig av de förbättringsförslag Vårdförbundet Student kommer med, säger Sineva Ribeiro, ordförande i Vårdförbundet.

Det är fortsatt relativt många som anser att de utnyttjas som extrapersonal (45,9 procent) och 66 procent har inte haft tillräcklig tid för återhämtning.

- Vi kan konstatera att studenter fortsatt utnyttjas som extrapersonal och att fler inte får en VFU-plats alls, vilket är oroväckande och ett tecken på den allmänna bristen på personal med rätt kompetens i vården, säger Nadja Ståhl.  

- Det var bra att CSN ändrade reglerna för fribelopp efter Vårdförbundets påtryckningar, så att fler studenter kunde arbeta extra inom vården. Vi hoppas att de tillfälliga reglerna förlängs så att studenter kan vara med och stötta under semesterperioder så att den ordinarie personalen kan ta sin välbehövliga semester, utan att studenterna blir av med sina studiemedel, säger Nadja Ståhl.

Vårdförbundet Students förslag:

  1. Obligatorisk handledarutbildning. Alla handledare ska ha genomgått en högskoleutbildning på minst 7,5 högskolepoäng kopplat till handledning. Utan handledare med handledarutbildning ska verksamheter inte ta emot studenter.
  2.  Bättre villkor för handledare. Handledarna behöver få mer tid avsatt, men också bättre stöd och förståelse för sin roll från arbetsgivare. Mer tid för reflektion tillsammans med studenten. Handledare ska även få tid och möjlighet att förbereda sig inför VFU-perioden samt få tillgång till studentens kursplan i god tid.
  3. Programråd. Ökad samverkan genom att skapa programråd där representanter från lärosäte, samtliga terminer på utbildningarna och klinisk verksamhet träffas och diskuterar VFU- och utbildningsfrågor, utbyter tankar, idéer och utvecklar utbildningen tillsammans.
  4. Mer interprofessionellt lärande. Öka integrationen av interprofessionellt lärande under hela utbildningen samt att införa det under VFU.
  5. Tid för vila och återhämtning
  6. Anpassa schemaläggningen under VFU så att det finns tid för vila och återhämtning samt utrymme att genomföra obligatoriska studieuppgifter. Samt att ge studenter schema för VFU-perioden i god tid. Studenterna ska få tillgång till sitt schema minst två veckor i förväg. Studenterna ska aldrig bli utnyttjade som extrapersonal.

Läs pressmeddelandet om rapporten.

Läs hela VFU-rapporten 2021