Nu på måndag, den 7 oktober, står arbetsvillkor och mänskliga rättigheter extra mycket i fokus. Då uppmärksammar facken världen över den internationella dagen för anständiga arbetsvillkor ”World Day for Decent Work”. #WDDW19 Årets tema är "Investera i omsorg".

Försämringar i arbetsvillkor syns i många delar av världen. Mer än hälften av världens befolkning arbetar under osäkra anställningar med dåliga löner. Att ha en trygg och säker arbetsmiljö med vettiga arbetsvillkor är en förutsättning för ett hållbart och rättvist samhälle, som gör det möjligt för människor att leva ett gott liv.

Men att engagera sig för att förbättra villkoren på jobbet är ingen självklarhet. I allt fler länder är det livsfarligt att höja rösten och försvara sina  rättigheter. Under 2018 mördades 53 fackligt aktiva i tio länder. Varje år granskar Världsfacket ITUC vilka länder som är de sämsta att jobba i, en rapport som kallas Global Rights Index. Här är några exempel på hur läget under det senaste året har försämrats:

  •  Antalet länder där arbetstagare dödats på grund av att de är med i facket har ökat från nio
    till tio länder.
  • Antalet länder där rätten att organisera sig fackligt aktivt begränsas har på ett år stigit från 92 till 107.
  • 80 procent av länderna har kränkt rätten att förhandla kollektivt.
  • I 54 länder är demokratin och yttrandefriheten är hårt ansatt. 

När våra kollegor i andra länder verkar i sådan extrem motvind, måste vi i Sverige utnyttja vår möjlighet att göra vår röst hörd. Så kan vi bidra till anständiga arbetsvillkor för alla.  
Endast då kan vi uppfylla Agenda 2030 och målet om full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Investera i omsorg

Världsfackets globala tema för Internationella dagen för anständiga arbetsvillkor 2019 är ”Investera i omsorg”. Kampanjen lyfter fram att anständiga arbetsvillkor är centrala för ekonomiskt hållbar utveckling som sätter människan i det första rummet. För att öka jämställdheten i arbetslivet och i samhället i stort krävs ökade investeringar i vård och omsorg. Det skulle minska löneglappet och förbättra arbetsmiljön i en sektor som domineras av kvinnor och globalt kännetecknas av låga löner och tuffa villkor. 

Sharan Burrow, generalsekreterare för Världsfacket ITUC, som är världens största fackliga organ med 207 miljoner medlemmar genom sina 331 anknutna organisationer i 163 länder och territorier, slår fast att:

”Ökade investeringar i omsorg är avgörande och brådskande för alla länder, både för att säkra
hälsa och värdighet för åldrande befolkningar, och för att ge en bra start i livet för barn i länder där den unga generationen dominerar. Låga investeringar i omsorg, med förväntningen att kvinnor bär kostnaderna för det obetalda arbetet, är en enorm barriär för ett ökat deltagande i arbetslivet, att tackla lönegapet och att uppnå jämlikhet mellan könen både i arbetslivet och i samhället.”

Ett rättvist arbetsliv sätter människor i fokus som en förutsättning för hållbar utveckling. Det ger kvinnor, män och unga en röst i det de gör. Rättigheter att skydda sig själva från att bli utnyttjade, och en framtid som är inkluderande och hållbar. Ett rättvist arbetsliv driver den hållbara utvecklingen framåt.

Läs mer om Union to Union

Lär mer om Vårdförbundets internationella arbete

Läs mer om ITUCS Global Rights Index