För att hindra smittspridning - ingen överläggningsskyldighet vid avstängning på grund av coronavirus

För att förhindra smittspridning har Vårdförbundet slutit en tillfällig överenskommelse med SKR och Sobona som innebär att arbetsgivaren inte har skyldighet att kalla till överläggning när en anställd stängs av från arbetet vid risk för Covid-19 smitta.

De fackliga organisationerna inom kommun- och regionsektorn, däribland Vårdförbundet,  och Sverige Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona har träffat överenskommelsen mot bakgrund av att arbetsgivare behöver kunna fatta snabba beslut om avstängning för att förhindra smittspridning av covid-19, som orsakas av det nya coronaviruset. Att låta arbetstagare som kan vara smittad av covid-19 arbeta eller befinna sig på arbetsplatsen i avvaktan på överläggning mellan arbetsgivaren och arbetstagarorganisationen skulle öka risken för smittspridning avsevärt.

- Vi har slutit en tidsbegränsad överenskommelse för att förhindra smittspridning. Vid en avstängning behåller medarbetaren lön och andra förmåner enligt kollektivavtalet, säger Annelie Söderberg, förhandlingschef på Vårdförbundet.

Arbetsgivaren har enligt kollektivavtalet rätt att stänga av en medarbetare, exempelvis för att förhindra smittspridning på en arbetsplats. Normalt är arbetsgivaren skyldig att ha en överläggning med medarbetarens fackliga organisation innan en avstängning sker. Enligt överenskommelsen görs ett undantag från överläggningsskyldigheten.

- Ett snabbt beslut om avstängning vid misstänk smitta av coronaviruset ligger i både medarbetarnas, kollegornas, patienternas och arbetsgivarnas intresse, säger Annelie Söderberg.

Den fackliga organisationen ska få information om att arbetsgivaren har stängt av en medarbetare, enligt överenskommelsen. Detta ska ske inom fem dagar efter det att beslut har fattats och arbetstagarorganisationen kan om de ser skäl till det begära överläggning inom sju dagar.

Vid en eventuell avstängning ska arbetsgivaren ange hur länge medarbetaren är avstängd. Under avstängningsperioden är medarbetaren fortfarande i tjänst och ska stå till arbetsgivarens förfogande. Arbetstagaren ska om möjligt utföra arbete på distans. Arbetsgivaren kan med kort varsel avbryta en avstängning och om så sker ska arbetstagaren återgå i arbete.

Fakta

Överenskommelsen om överläggningsskyldigheten är tidsbegränsad och gäller till och med 31 augusti. Parterna kan fatta beslut om att förlänga överenskommelsen. 

Parter i överenskommelsen är arbetsgivarorganisationerna Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona samt de fackliga organisationerna OFR:s förbundsområden AKV, Hälso- och sjukvård (Vårdförbundet) samt Läkare, Kommunal, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer.