En sommarbild med äng, blå himmel, grusväg och havet som skymtar i horisonten.

Här svarar vi på de vanligaste frågorna som brukar uppstå under semesterprioden på sommaren. Som alltid är det omöjligt att ge alla detaljer - kontakta i stället Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420 om du inte hittar svaret på dina frågor här.

Svaren här är generella och det kan finnas andra riktlinjer på din arbetsplats. Kontrollera alltid med din arbetsplats vad det är som gäller för dig i ditt kollektivavtal.

Kom ihåg att:

  • Enligt semesterlagen har alla rätt till 25 dagars semesterledigt per år. I många av våra kollektivavtal har du dessutom rätt till ytterligare semesterdagar. Du kan också ha rätt till fler dagar enligt ditt eget anställningsavtal.
  • När du är du ledig behöver du inte vara tillgänglig för din arbetsgivare.
  • Det är arbetsgivaren som har ansvaret för verksamheten.
  • Lagar och förordningar ändras inte sommartid. Patienters rätt till vård och anställdas rätt till bra arbetsmiljö gäller året om.
  • Är du nyutexaminerad och ska jobba din första sommar? Begär en strukturerad yrkesintroduktion! Det är ofta stora skillnader mellan utbildningen och din nya arbetsplats. Kombinationen att bära på ny kunskap och samtidigt vara praktisk oerfaren kan vara svår.

Hur många dagars semester har jag rätt till?

Många av våra centrala kollektivavtal ger dig ännu fler semesterdagar beroende på ålder, anställningstid eller förläggning. Många har lokala avtal om semesterväxling och dessutom kan det finnas enskilda överenskommelser. Det är därför svårt att ge svar på vad som gäller för just dig. Kontakta din förtroendevalda eller Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420 så reder vi ut vad som gäller!

Om du vill läsa våra centrala kollektivavtal hittar du dem nedan.

Kollektivavtalet för kommun, landsting, region 

Kollektivavtal för privat sektor

Kollektivavtalet för statliga sektorn

När får jag besked om min semester?

 I landsting, region och kommun är utgångspunkten att du ska få besked så snart som möjligt efter det att semesterlisorna är godkända och fastställda. Om arbetsgivaren fattat ett beslut utan överenskommelse med dig eller Vårdförbundet, gäller semesterlagens bestämmelse att arbetsgivaren ska ge besked om din semester senast två månader före ledighetens början.

I privat sektor gäller semesterlagen.

Har jag rätt till sammanhängande semester?

 Enligt semesterlagen har du rätt till fyra veckors sammanhängande semester under juni-augusti, om inget annat avtalats. Semestern kan förläggas till annan tid om arbetsgivaren har särskilda skäl för det. Vårdförbundets uppfattning är att rätten till fyra veckors sammanhängande semester gäller i alla våra centrala kollektivavtal.

I landsting, region och kommun kan arbetsgivaren efter MBL-förhandlingar förlägga semesterveckorna även under hela eller delar av maj och september.

Kolla med din förtroendevalda eller Vårdförbundet Direkt vad som gäller för just ditt kollektivavtal.

Jag har bytt jobb - har jag rätt till betald semester?

Alla arbetstagare har rätt till semesterledighet. Men om du inte har jobbat så länge hos arbetsgivaren kanske du inte tjänat in så många semesterdagar så att du kan ha betald ledighet. I de flesta kollektivavtalen finns "förskottssemester", vilket innebär att du tjänar in semesterdagarna under samma år som du tar ut din semester.

Om arbetsgivaren inte har kollektivavtal gäller semesterlagen. Där framgår att du behöver jobba under det första året för att först under år två kunna ta ut betald semester. Detta är viktigt att tänka på om du byter arbetsgivare.

Även om du inte tjänat in någon betald semester har du rätt till ledighet för semester, men då tar du semester utan lön. Det gäller inte om du bytt arbetsgivare och redan har fått ut semesterledigheten hos din tidigare arbetsgivare. Om du anställts efter den 31 augusti har du endast rätt till fem dagars semesterledighet det innevarandet året.

Kan jag ta ut föräldraledighet under sommaren?

Semester och föräldraledighet tar inte ut varandra. Du kan alltså ta ut både och under sommaren om du vill. Det är dock viktigt du anmäler din föräldraledighet i god tid. Om du är anställd i landsting, region eller kommun ska du anmäla din föräldraledighet senast tre månader i förväg, annars gäller ofta två månader i förväg. Det finns dock ingen lag eller avtal som säger att du har rätt till semester och föräldraledighet i anslutning till varandra.

Kan jag bli beordrad att delegera medicinska arbetsuppgifter?

Du kan inte bli beordrad att delegera dina medicinska arbetsuppgifter. Du måste ha möjlighet att säkerställa vilken kompetens, erfarenhet, noggrannhet, omdöme och lämplighet personen du ska delegera till har. Delegering bör dessutom ske restriktivt.

Kan min semester återtas?

En beviljad semester är ett bindande avtal mellan arbetsgivare och anställd. Vårdförbundet menar att arbetsgivaren inte utan att komma överens med dig, kan återkalla din beviljade semester. Råkar du ut för det, kontakta din förtroendevalda eller Vårdförbundet Direkt omgående.

Om du arbetar inom landsting, region eller kommun kan din påbörjade semester avbrytas bara om det finns synnerliga skäl. Det ska vara fråga om extraordinära situationer som inte kan förutses, som till exempel stora olyckor eller utbrott av epidemier. Att många är på sommarsemester är inte en oförutsedd händelse. Kontakta din förtroendevalda eller Vårdförbundet Direkt om du har frågor.

Min arbetsgivare vill skjuta upp min semester - vad ska jag tänka på?

Blir du tillfrågad och accepterar att mot extra ersättning skjuta upp din semester - se till att du får överenskommelsen skriftligt och den senarelagda semester beviljad redan nu.  Fundera också på om det verkligen är värt att skjuta på din lagstadgade semester för vila och återhämtning.

Vad gäller om jag helt avstår från sommarsemester?

Att på eget initiativ avstå från sommarsemester ger inte med automatik några förmåner, men du kan alltid förhandla om något som du tycker är av värde. Till exempel att arbetsgivaren redan nu beviljar semester på tid du önskar, fler semesterdagar eller högre ersättning för vissa pass.

Flera huvudmän har ensidigt beslutat om "sommarerbjudanden". Dessa brukar inte tillämpas förrän arbetsgivaren själv tar initiativ och föreslår detta som alternativ till din önskade sommarsemester. Du måste själv värdera erbjudandet. Kontakta också  Vårdförbundet Direkt  och stäm av hur erbjudandet kan tolkas. 

Tänk också på att det är viktigt att du får din vila och återhämtning.

Kan jag få ersättning för extrapass?

Om du är beredd att ta extrapass i sommar bör du undersöka möjligheten att få något extra för det.

Vad gäller om jag slutfört min utbildning, men ännu inte fått ut min legitimation?

Innan du har fått din legitimation kan du inte ta anställning inom yrket. Du kan däremot påbörja din introduktion, även om du inte får utföra yrkesspecifika uppgifter.

Kan jag arbeta som sjuksköterskevikarie under T5?

Socialstyrelsen har upphävt förordningen som tidigare gjorde det möjligt att vikariera som sjuksköterska under termin 5. Vårdförbundets råd är att du arbetar inom yrket först när du är färdigutbildad och har din legitimation.

Tips: Kartlägg arbetsmiljön och förbered er inför sommaren

Efterfråga en arbetsmiljökartläggning hos din arbetsledare eller ditt skyddsombud. Arbetsmiljökartläggningen bör innehålla en risk- och konsekvensanalys. Utifrån kartläggningen kan ni diskutera hur arbetsorganisationen bör se ut, vad som ska utföras och vem som gör vad.

Om du är arbetsledare eller chef är det bra om du utför en systematisk arbetsmiljökartläggning med risk- och konsekvensanalys i din verksamhet inför sommaren. Den kan du använda som underlag för att påtala behov av åtgärder i verksamheten för dina chefer. Du kan också använda den som underlag för diskussion med dina medarbetare om hur arbetet ska organiseras. På Arbetsmiljöverkets webbplats hittar du material för att arbete med systematisk arbetsmiljökartläggning