Inför sommarsemestern

En sommarbild med äng, blå himmel, grusväg och havet som skymtar i horisonten.

Snart är det sommar igen och många av oss kommer att få en välförtjänt semester. Men det finns många frågor kring semestern. Här svarar vi på de vanligaste frågorna som brukar komma till oss.

Svaren här är generella, så det kan finnas andra riktlinjer på din arbetsplats. Kontrollera alltid med din arbetsplats vad det är som gäller för dig i ditt kollektivavtal. Om du inte hittar svaren här nedan eller om du har följdfrågor kan du alltid ringa till Vårdförbundet Direkt.

Kom ihåg att:

  • Enligt semesterlagen har alla rätt till 25 dagars semesterledigt per år. Semesterrätten finns också reglerad i kollektivavtalen.
  • När du är du ledig behöver du inte vara tillgänglig för din arbetsgivare.
  • Det är arbetsgivaren som har ansvaret för verksamheten.
  • Lagar och förordningar ändras inte sommartid. Patienters rätt till vård och anställdas rätt till bra arbetsmiljö gäller året om.
  • Är du nyutexaninerad och ska jobba din första sommar? Begär en strukturerad yrkesintroduktion! Det är ofta stora skillnader mellan utbildningen och din nya arbetsplats. Kombinationen att bära på ny kunskap och samtidigt vara praktisk oerfaren kan vara svår.

Semesteransökan

Arbetsgivaren ska lämna svar på din semesteransökan senast två månader före ledighetens början. Om det finns särskilda skäl får svaret lämnas senare, dock om möjligt en månad före ledighetens början.

Fyra veckors sammanhängande semester

Enligt semesterlagen ska, om inget annat avtalats, semesterledigheten förläggas så att du får en sammanhängande ledighetsperiod om minst fyra veckor under juni-augusti. Semestern kan förläggas till annan tid om särskilda skäl motiverar det.

Du har, enligt semesterlagen, rätt till ledig helg, eller motsvarande ledighet, före eller efter din semester. Om din semester omfattar minst 19 dagar har du rätt till ledig helg både före och efter ledigheten.

Läs vad som står om semester i ditt kollektivavtal.

Betald semester

Alla arbetstagare har rätt till semesterledighet. Men om du inte har jobbat så länge hos arbetsgivaren kanske du inte tjänat in så många semesterdagar så att du kan ha betald ledighet. I de flesta kollektivavtalen finns "förskottssemester", vilket innebär att du tjänar in semesterdagarna under samma år som du tar ut din semester.

Om arbetsgivaren inte har kollektivavtal gäller semesterlagen. Där framgår att du behöver jobba under det första året för att först under år två kunna ta ut betald semester. Detta är viktigt att tänka på om du byter arbetsgivare.

Även om du inte tjänat in någon betald semester har du rätt till ledighet för semester, men då tar du ledigt utan lön. Det gäller inte om du bytt arbetsgivare och redan har fått ut semesterledigheten hos din tidigare arbetsgivare. Om du anställts efter den 31 augusti har du endast rätt till fem dagars ledighet det innevarandet året.

Rätt till föräldraledighet under sommaren?

Semester och föräldraledighet tar inte ut varandra, du kan ta både och under sommaren om du vill. Däremot är det viktigt att du anmäler din föräldraledighet i tid, ofta gäller två månader i förväg. Om du är anställd i ett landsting, region eller kommun ska du anmälan din föräldraledighet senast tre månader i förväg.

Det finns ingen lag eller avtal som säger att du har rätt till semester och föräldraledighet i anslutning till varandra.

Kan jag bli beordrad att delegera medicinska arbetsuppgifter?

Du kan inte bli beordrad att delegera dina medicinska arbetsuppgifter. Du måste ha möjlighet att säkerställa vilken kompetens, erfarenhet, noggrannhet, omdöme och lämplighet personen du ska delegera till har. Delegering bör dessutom ske restriktivt.

Kan semestern återtas?

En beviljad semester är ett bindande avtal mellan arbetsgivare och anställd. Arbetsdomstolen har slagit fast att den anställde kan ha rätt till skadestånd om arbetsgivaren trots det drar in semestern.
Om du arbetar inom kommun, landsting eller region kan en påbörjad semester avbrytas om synnerliga skäl finns.

Om du blir ombedd att skjuta upp semestern

Om du blir ombedd och accepterar att mot ersättning skjuta upp din semester bör du, helst skriftligt, få reda på när du kan få den istället.

Att avstå från sommarsemester

Att på eget initiativ avstå från sommarsemester ger inte med automatik några förmåner, men du kan alltid förhandla om något som du tycker är av värde. Till exempel att arbetsgivaren redan nu beviljar semester på tid du önskar, fler semesterdagar eller högre ersättning för vissa pass.

Flera huvudmän har ensidigt beslutat om "sommarerbjudanden". Dessa brukar inte tillämpas förrän arbetsgivaren själv tar initiativ och föreslår detta som alternativ till din önskade sommarsemester. Du måste själv värdera erbjudandet.

Ersättning för extrapass

Om du är beredd att ta extrapass i sommar bör du undersöka möjligheten att få något extra för det.

Slutförd utbildning, men ingen legitimation ännu?

Innan du har fått din legitimation kan du inte ta anställning inom yrket. Du kan däremot påbörja din introduktion, även om du inte får utföra yrkesspecifika uppgifter.

Kan jag arbeta som sjuksköterskevikarie under T5?

Socialstyrelsen har upphävt förordningen som tidigare gjorde det möjligt att vikariera som sjuksköterska under termin 5. Vårdförbundets råd är att du arbetar inom yrket först när du är färdigutbildad och har din legitimation.

Kartläggning av arbetsmiljön – ett sätt att förbereda sig inför sommaren

Efterfråga en arbetsmiljökartläggning hos din arbetsledare eller ditt skyddsombud. Arbetsmiljökartläggningen bör innehålla en risk- och konsekvensanalys. Utifrån kartläggningen kan ni diskutera hur arbetsorganisationen bör se ut, vad som ska utföras och vem som gör vad.

Om du är arbetsledare eller chef är det bra om du utför en systematisk arbetsmiljökartläggning med risk- och konsekvensanalys i din verksamhet inför sommaren. Den kan du använda som underlag för att påtala behov av åtgärder i verksamheten för dina chefer. Du kan också använda den som underlag för diskussion med dina medarbetare om hur arbetet ska organiseras. På Arbetsmiljöverkets webbplats hittar du material för att arbate med systematisk arbetsmiljökartläggning

Hur många dagars semester ger olika kollektivavtal?

Kollektivavtalet för kommuner och landsting

I kollektivavtalet för kommuner och landsting finns rätt till ytterligare semesterdagar.

Bestämmelsen om semester finns i Allmänna Bestämmelser, AB § 27, se sidan Kollektivavtal kommun, landsting, region.

Privata avtal

I den privata sektorn ser kollektivavtalen lite olika ut.

Här har du samma villkor som i Semesterlagen

Vårdföretagarna Bransch D – Företagshälsovård, § 9

Här har du möjlighet till flera semesterdagar

Vårdföretagarna Branscherna E och F – Vård och omsorg, § 15
Vårdföretagarna Bransch H – Ambulans, § 14
KFO, §1 3
Arbetsgivaralliansen, § 9
KFS, § 7
Se respektive avtal på sidan Kollektivavtal - Privata sektorn

Statliga sektorn

Inom statliga området har du rätt till minst 28 dagar semester. Ju äldre du är, desto fler semesterdagar har du rätt till.

Läs mer om det statliga avtalet.

Svenska kyrkan

Inom svenska kyrkan har du rätt till minst 27 dagar semester. Ju äldre du är, desto flera semesterdagar har du rätt till.

Läs mer i avtalet med Svenska kyrkan.