En ny undersökning som Novus genomfört för Vårdförbundet visar att både muntliga hot och fysiskt våld mot vårdpersonal ökat sedan 2018. Drygt 4 av 10 (44%) av förbundets medlemmar någon gång har utsatts för hot på jobbet. Dessutom har mer än var fjärde (27%) någon gång utsatts för våld.

Höstens rapportering om stenkastning mot ambulanser och berättelser från personal i region Västmanland om hot och våld (Sala Allehanda den 9 november) är typiska exempel. Hårdast utsatt är personalen inom akutvården, psykiatrin men det är även vanligt inom primärvården, hemsjukvården och i äldrevården. Vårdens arbetsgivare måste bli bättre på riskanalyser, anmälningar och rutiner, anser Vårdförbundet.

En medlem beskriver det såhär; ”Blivit siktad på med låtsasvapen, närstående sade att de ska skada min familj, att patienten ska leta upp mig”. En annan medlem säger till Vårdförbundets medlemstidning Vårdfokus: ”Det är vardagsmat att bli hånad, filmad och vrålad åt och det händer oftast när belastningen är som tyngst, när läget är pressat.”

Statistik visar på ökning

Statistik från Arbetsmiljöverket över anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro orsakat av hot och våld inom vård och omsorg visar att flest anmälningar hittills under 2020 är gjorda från: Västra Götaland (231 anmälningar), Stockholm (152), Skåne (126), Östergötland (80), Jönköping (69), Södermanland (48) och Örebro (48). Sannolikt finns här ett mörkertal: Novus-undersökningen visar att bland de som utsatts för hot/våld uppger endast hälften att en anmälan av någon form har gjorts.

- Vi ser en ökning av både muntliga och hot och fysiskt våld de senaste åren och det är naturligtvis oroande. Det får aldrig vara normalt att bli siktad på med pistolliknande föremål, verbalt hotad till livet eller sparkad och biten för att man arbetar med människor i utsatta situationer, säger Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet.

- Vårdförbundet kräver att arbetsgivare blir bättre på att göra riskanalyser, anmäla alla incidenter och på att upprätthålla och uppdatera rutiner som att vårdpersonal inte arbetar ensamma i risksituationer, säger Sineva Ribeiro.

Nu pressas vården till sitt yttersta med nya utbrott av corona samtidigt som vi går mot jul- och nyårshelgerna: en tid då vårdens arbetsgivare varje år kämpar med sina bemanningspussel, med högre belastning på personalen som följd.

- Mixen av jul och nyårshelger med hög belastning, för få kollegor och hundratusentals frustrerade patienter i vårdköer är inget bra recept för ett tryggt arbetsklimat, säger Sineva Ribeiro.

Så många har drabbats

Vårdförbundet har uppdragit till Novus att genomföra fördjupade undersökningar bland förbundets medlemmar, en 2018 och en i september/oktober i år.

  • Tre av fyra (73 procent) anger att det förekommit hot på arbetsplatsen. Av dessa anger 6 av 10 att de själva blivit hotade. Det betyder att totalt har drygt fyra av tio (44 procent) medlemmar utsatts för hot på arbetsplatsen.
  • Varannan (51 procent) anger att det förekommit våld på arbetsplatsen. Av dessa anger ca 5 av 10 att de själva blivit utsatta för våld. Det betyder att totalt har en av fyra (27 procent) medlemmar utsatts för våld på arbetsplatsen.
  • Fyra av tio (41 procent) uppger att muntliga hot förekommer minst någon gång per år på arbetsplatsen, vilket är en ökning med 5 procentenheter jämfört med 2018. En av fem (20 procent) menar att fysiskt våld förekommer minst någon gång per år, vilket är en ökning med 2 procentenheter jämfört med 2018. Sammanlagt svarar nästan hälften (44 procent) att de har utsatts för hot och/eller våld årligen.
    De flesta som har utsatts för hot/våld har utsatts av patient (81 procent) eller anhörig till patient (39 procent).
  • Fyra av tio (39 procent) bedömer att risken att drabbas av hot och våld på arbetsplatsen är större än för 3 till 4 år sedan.
  • Hot och våld förekommer främst inom akutvården (36 procent), följt av psykiatrin (20 procent), men är även vanligt förekommande inom primärvården, hemsjukvården och i äldrevården.

Vårdförbundets krav

Vårdförbundet anser att arbetsgivare alltid ska visa nolltolerans mot hot och våld mot vårdpersonal och driver därför följande krav;

  • Arbetsgivare ska arbeta förebyggande med riskanalys och säkerhetsplanering
  • Arbetsgivare ska ta ansvar för rapportering och anmälningar
  • Arbetsgivare ska säkra att vårdpersonal inte arbetar ensamma i risksituationer

Om undersökningen

Gjord av Novus på uppdrag av Vårdförbundet via webbintervjuer
Antal intervjuer: 1 066
Fältperiod: 26 september – 8 oktober
Deltagarfrekvens: 48 procent. Resultaten är representativa för målgruppen (Vårdförbundets medlemmar det vill säga 114 000 sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, barnmorskor och röntgensjuksköterskor)

Mer information finns i vårt pressmeddelande.