Höjd a-kasseavgift från oktober

Akademikernas a-kassa höjer sin avgift från 1 oktober till 140 kr per månad. Ändringen görs för att kompensera för att ersättningen också har höjts på grund av coronapandemin.

Den nya höjningen av a-kasseavgiften ger då en 30 kr höjning per månad. Den första betalningen med höjd avgift sker i slutet av oktober. Läs mer på Akademikernas a-kassas webbplats.

Under våren ändrades reglerna i a-kassan tillfälligt för att underlätta för de som blivit arbetslösa under pandemin. Bland annat togs karensperioden bort, maxersättningen höjdes och även grundersättningen blev högre. Dessa ändringar gäller fram till och med den 3 januari 2021. Här kan du läsa mer.

Att vara medlem i a-kassan är en förutsättning för att få ta del av Vårdförbundets inkomstförsäkring vid arbetslöshet.  Läs om inkomstförsäkringen. Du blir inte automatiskt medlem i en a-kassa när du är med i ett fackförbund. Du behöver bli medlem i a-kassa separat.