Högre tjänstepension för dig i kommun och landsting

Femhundralapp och mynt

Från den 1 januari 2018 sänks avgifterna i din kollektivavtalade tjänstepension. Det innebär att du och dina 1,1 miljoner kollegor i kommun, landsting och Pacta-anslutna bolag får väsentligt förbättrade pensionsvillkor – alltså mer pension för pengarna.

Andra förändringar är högre kvalitetskrav på de valbara försäkringsgivarna, tydligare utbetalningsregler, bättre information kring efterlevandeskydd och möjlighet att erbjuda löneväxling.

De förbättrade villkoren har vi uppnått i ett partsgemensamt arbete, där Vårdförbundet deltagit som en del av OFR (Offentliganställdas förhandlingsråd). Läs mer om de nya villkoren på OFR:s hemsida.