Hjälp oss lyfta vårdens hjältar!

Runt om i Sverige finns fantastiska föregångare som skapar en bättre och mer jämlik hälso- och sjukvård för patienter och en sundare arbetsmiljö för personalen. Nu vill vi ha din hjälp att lyfta vårdens hjältar som gör skillnad varje dag. Nominera till Vårdförbundspriset och Årets Vårdchef!

Både patienter och personal vinner på att vi tar till vara den drivkraft och de idéer som frodas bland Vårdförbundets medlemmar. På Vårdgalan den 20 oktober delar vi ut fina priser till några av dessa. Dels Vårdförbundspriset i samarbete med Folksam, dels det nyinstiftade priset till Årets Vårdchef.

Vårdförbundspriset i samarbete med Folksam

Vårdförbundet delar ut pris till en eller flera medlemmar som bidragit till att förbättra den svenska vården. Liksom förra året ligger fokus 2017 på personcentrerad vård. Med en prissumma på 500 000 kronor är det ett av Sveriges största priser inom vårdområdet.

Nominera till Vårdförbundspriset senast den 16 april.  

Inspireras av vinnarna 2016

Inspireras av vinnarna 2009-2015

Årets Vårdchef

För första gången delar vi ut pris till en vårdchef som vågat tänka nytt, tagit tillvara medarbetarnas kompetenser och förmågor och genom sitt ledarskap fått dem att växa. Personen ska ha utvecklat vården tillsammans med andra och åstadkommit en förändring.

Nominera till Årets Vårdchef senast den 16 april.