Historiskt årsmöte när riksklubb blir avdelning

Capioklubbens digitala årsmöte invigdes den 23 september och pågår fram till den 30 september. Om årsmötet röstar för att klubben omvandlas till avdelning blir det första gången detta sker i Vårdförbundets historia.

Förbundsordförande Sineva Ribeiro samt vice ordföranden Ann Johansson och Ragnhild Karlsson fanns på plats.

– Ett historiskt årsmöte, sa Sineva Ribeiro i sitt inledande tal.

Varför tycker Vårdförbundet att det är viktigt att vi bildar en förening för Capio?

– Det handlar om att arbetsmarknaden har förändrats. Vi har gått ifrån att våra medlemmar arbetade i landstinget till att de idag arbetar privat. Då behöver vi möta upp den förändringen, och de  är de förtroendevalda som kan möta upp de privata arbetsgivarna bäst. Vi har hållit i vår gamla organisation med regionerna i 42 år men nu får det vara nog!, sa Sineva Ribeiro.

Linda Linné är ordförande i Capioklubben.

Varför vill Capioklubben bilda avdelning?

– Vi tror det ger värde för medlemmar. Det kommer bli tydligare för medlemmarna, öka samhörigheten bland våra medlemmar i Capio och gör det enklare för oss att samla kunskap om de utmaningar våra medlemmar ställs inför. Det kommer blir enklare för medlemmarna om de får möta en avdelning som kan privat sektor och Capio, och som inte har regionerna eller kommunerna som sin referensram, sa Linda Linné.

Alla medlemmar har rätt att rösta och ta ställning. Årsmötet ska, förutom att ta ställning till om Capioklubben ska bli en avdelning,  också rösta om ny styrelse. Utöver invigningstalen så presenterade några av de nominerade sig själva och övriga nominerade till styrelsen lästes upp.

Läs mer om årsmötet.

Se film från invigningen med tal från Sineva Ribeiro