Vi tipsar! Handbok i återhämtning för vårdpersonal

Vi vill tipsa om Handbok i återhämtning – för vårdpersonal i en turbulent tid, skriven av forskarna Anna Dahlgren och Marie Söderström vid Karolinska Institutet. Handboken riktar sig till dig som medarbetare men är även en bra vägledning för arbetsgivaren.

Ladda ner Handbok i återhämtning för vårdpersonal (pdf) >

Vi fick chans att ställa några frågor till forskaren och medförfattaren Anna Dahlgren om hur Handbok i återhämtning kom till.

Varför skrev ni handboken?

– När pandemin slog till så blev det snabbt tydligt att många inom vården skulle behöva arbeta under en hög belastning. Vi hade då precis utvärderat ett återhämtningsprogram för nyutexaminerade sjuksköterskor, en grupp som ofta har en hög belastning och stress när de börjar arbeta.

Vi såg att programmet hade positiv effekt för återhämtningen, speciellt under ledig tid då det visade sig bli lättare att släppa tankar på jobbet. Vi såg också en minskning av symtom på utbrändhet och somatiska symptom och upplevelsen av att arbeta mer säkert stärktes.

Vi tog delar av det skriftliga materialet och sammanfattade det i en bok som vi kallade Handbok för återhämtning.

Vilka har nytta av handboken?

– De tips som finns i handboken är användbara för de allra flesta och kan användas även när det är mindre belastning än nu under pandemin. Det är dock extra viktigt att få till återhämtning under perioder med hög belastning och stress, även om det då oftast är svårast att få till. 

Hur ser du på arbetsgivarens ansvar?

– De tips som finns i handboken riktar sig till arbetstagaren men det finns jättemycket som även arbetsgivaren kan göra. Återhämtning ska vara ett delat ansvar där arbetsgivaren ska ge medarbetarna förutsättningar till återhämtning och sedan ska medarbetarna ta tillvara på den möjligheten.

Arbetsgivaren ska se till att medarbetarna har möjlighet att återhämta sig mellan arbetspassen och där blir arbetstidsförläggningen jätteviktig. Arbetsgivaren bör undvika scheman där medarbetarna inte hinner återhämta sig mellan passen då det leder till ackumulerad trötthet.

Som arbetsgivare bör man också se till att medarbetarna inte har för hög stressnivå under sin fritid eftersom det kan påverka återhämtningen negativt. Det är bra om arbetsgivaren skapar möjlighet till reflektion under dagen och vid slutet av arbetspasset, till exempel en kort avstämning med arbetsgruppen om vad som gått bra och vad som behöver följas upp. 

Både arbetsgivare och medarbetare kan främja återhämtning genom att hitta sätt att fylla på med energi under arbetspassen. Eftersom varje arbetsplats har olika förutsättningar så finns det ingen mall som passar alla utan det är bra om man gemensamt kan ta fram arbetssätt som fungerar för gruppen.

Diskutera vad som orsakar mest belastning och hur ni kan hitta sätt att fylla på med energi. I handboken ger vi förslag på sätt att få in återhämtning under dagen. Utgå från dessa och diskutera hur ni kan få in dem i vardagen med hjälp av stöd från chef och arbetskamrater.

Man kan också diskutera om man behöver lägga upp arbetet annorlunda för att möjliggöra återhämtning. Det här behöver vara en levande diskussion som man arbetar med systematiskt.


Foto: Mats Utbult