Grattis alla (som har ett) skyddsombud

Den 24 oktober, under EU:s arbetsmiljövecka, firar vi Skyddsombudens dag. Vi vill naturligtvis passa på att tacka Vårdförbundets 5 400 skyddsombud för en fantastisk insats! I Vårdförbundet är nämligen alla förtroendevalda också skyddsombud. Ni har ett enormt viktigt uppdrag för att utveckla arbetsmiljön och vården.

I våra yrken ska man kunna göra ett bra jobb och samtidigt må bra. För att lyckas med det behövs en nära dialog som ger inflytande på arbetsplatsen. Som anställd är skyddsombudet den som ska se till att arbetsgivaren skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö. Skyddsombudets viktigaste tillgång är kollegorna. Prata därför med ditt skyddsombud om önskemål och kom med idéer till förbättringar.Grattis på Skyddsombudens dag 24 oktober, leende förtroendevald och medlemmar

Skyddsombudet deltar till exempel vid samverkan och lyfter de möjligheter och den hjälp som arbetsmiljölagen ger. Det kan vara vid planering av nya eller ändrade lokaler, arbetsprocesser, arbetsmetoder eller omorganiseringar. Där är ditt stöd som kollega viktigt för att det ska bli så bra som möjligt för alla på arbetsplatsen.

Vårt mål är att alla medlemmar ska ha ett skyddsombud. Saknar ni ett skyddsombud på din arbetsplats? Utse en förtroendevald bland er, eller kontakta er lokalavdelning för att få veta mer!

Använd OSA-kollen för bättre arbetsmiljö

OSA-kollen (OSA står för organisatorisk och social arbetsmiljö) är ett verktyg som du som är skyddsombud kan använda, tillsammans med din chef, för att förbättra arbetsmiljön på din arbetsplats. Det bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter och verkar för att ni ska kunna leva upp till föreskrifterna.  OSA-kollen riktar sig till alla typer och storlekar av arbetsgrupper inom kommun-och landstingssektorn.

Verktyget OSA-kollen är uppdelad i två delar: Förstå OSA och Jobba med OSA.

Det här får du med OSA-kollen:

  • Förståelse för vad OSA handlar om.
  • Konkret stöd för hur ni kan jobba systematiskt med OSA på arbetsplatsen.
  • Gemensam bild av hur ni vill ha det hos er genom gemensam dialog och reflektion.
  • Kunskap om arbetsgivarens ansvar för OSA.
  • Inspiration genom artiklar om hur andra har jobbat med OSA.


Läs mer på Sunt arbetslivs webbplats.