Grattis Joachim Eckerström förstapristagare Vårdförbundspriset!

Joachim Eckerström är specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård på mottagningen för ångestsjukdomar och personlighetssyndrom på Norra Stockholms psykiatri, S:t Görans sjukhusområde i Stockholm. Han vinner Vårdförbundspriset 2017 för sitt arbete med självvald inläggning (SI) vid emotionell instabilitet och självskadebeteende. För det belönades han med 200.000 kronor på Vårdgalan den 20 oktober. Se film med galans höjdpunkter längre ner i artikeln.

På S:t Görans sjukhus har patienter med självskadebeteende sedan två år tillbaka möjlighet att skriva in sig själva på två psykiatriska vårdavdelningar. Joachim Eckerström och hans kollegor ser sitt projekt som en ny vårdform, som ett komplement till den vanliga öppen- och heldygnsvården inom psykiatrin.

Filmer från Vårdgalan 2017

Se filmer om höjdpunkter, prisutdelning och presentation av det vinnande projektet lite längre ner i artikeln.

-  Det är fantastiskt att ta del av detta innovativa bidrag till utvecklingen av psykiatrin. Joachim Eckerström och kollegor har infört ett personcentrerat arbetssätt, som hjälper en utsatt patientgrupp att vara delaktiga i sitt val av vård. Patienter, anhöriga och medarbetare är nöjda. Den nya vårdformen leds av specialistsjuksköterskor, vars kompetens används till fullo, säger Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet. 

I korthet handlar projektet om att upprätta individuella patientkontrakt som gör att personen själv styr vården och kan initiera den vård patienten anser sig vara i behov av. Exempelvis, besluta om självvald inläggning.  Även de anhöriga är delaktiga i arbetssättet, som är i hög grad personcentrerat och där patienten själv agerar aktiv expert i sina vårdbeslut.

-  Vi har sett hur patienten på ett positivt sätt tagit emot det ökade ansvaret som det innebär att vara den som styr sin vård. Både patienten och sjuksköterskan får tydligare roller. Fokus har flyttats från medicin till omvårdnad, från kontroll till tillit. En patientgrupp som har setts som ”svår” ses nu som resursstarka och med möjlighet att ta ansvar för sin vård, säger Joachim Eckerström, vinnare av Vårdförbundspriset 2017.

Juryns motivering:

”Genom att erbjuda möjlighet till självvald inläggning för personer med emotionell instabilitet och självskadebeteende tas personens egna resurser tillvara, personens egenmakt ökar och trygghet ökas. Här har man genom verkligt nytänkande, patientdelaktighet och omfattande interna utbildningsinsatser skapat en ny vårdform som innebär ett paradigmskifte för en utsatt patientgrupp. Man arbetar personcentrerat genom systematiskt upprättande av patientkontrakt, som möjliggör att personen själv styr vården och kan initiera den vård man bedömer sig vara i behov av. Patienten och de anhöriga är delaktiga i ett tydligt resultatorienterat, involverande arbetssätt. För medarbetarnas del nämns ett bättre användande av specialistsjuksköterskornas kompetens.”

Övriga pristagare:

  • 100 000 kronor till "Minskad läkemedelsanvändning hos personer med Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD)” av Elin Nilsson, specialistsjuksköterska inom vård av äldre och Madeleine Nilsson leg. sjuksköterska, Österbo Vardaga, Lund
  • 75 000 kronor till ”Personcentrerad, hälsofrämjande och sjuksköterskeledd uppföljning efter kirurgi för Intermittent Claudicatio” av Sara Haile, Specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård, Södersjukhuset, Stockholm
  • 75 000 kronor till ”Personcentrerad ambulanssjukvård” av Andreas Rantala, Specialistsjuksköterska med inriktning ambulanssjukvård, Ambulansenheten, Skånevård Sund, Helsingborg

Dessutom uppmärksammar juryn två ”bubblare”, där arbetet med ett personcentrerat förhållningssätt startat. Dessa projekt får 25 000 kronor vardera:

  • ”KOLinfo- en ny väg att nå ut till personer med KOL” av Anna Gero och Ingrid Rosengren, sjuksköterskor och KOL rökavvänjare, Lungmedicinmottagningen, Skaraborgs sjukhus, Skövde
  • ”Personcentrerad vård för immunbristpatienter” av Ramona Fust, sjuksköterska, Infektionsmottagningen Universitetssjukhuset, Linköping

Vårdgalans höjdpunkter

Se höjdpunkterna från årets vårdgala i filmen nedan.

Joachim Eckerström om självvald inläggning

Se Joachim Eckerströms presentation av sitt arbete som han höll på Vårdgalan efter att han vunnit Vårdförbundspriset 2017.

Prisutdelning Vårdgalan 2017

Se en kort sammanfattning av prisutdelningen av Vårdförbundspriset 2017.