Vårdförbundet är överens med SKR och Sobona om att fortsätta förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal. Därför förlängs det nuvarande avtalet medan den centrala förhandlingen fortsätter.

Parterna har gemensamt beslutat att fortsätta förhandlingarna. Vi för intensiva och konstruktiva samtal, men vi behöver lite mer tid för att bli klara. 

Avtalet omfattar sammanlagt omkring 77 000 medlemmar anställda inom region, kommun och kommunala bolag. Det nuvarande avtalet skulle ha löpt ut 31 mars.