Vårdförbundets förhandlingar med Sveriges kommuner och landsting, SKL, och Sobona om ett nytt avtal för medlemmar i regioner, kommuner och kommunala bolag fortsätter. Parterna har enats om att förlänga avtalet, för att fortsätta förhandla.

Vårdförbundet och SKL/Sobona bedömer att man trots intensiva förhandlingar inte hinner få ett nytt avtal på plats innan det nuvarande löper ut den 31 mars. Därför har parterna enats om att förlänga (så kallad prolongering) avtalet tills vidare med 14 dagars uppsägningstid.

Vårdförbundet och SKL/Sobona är överens om att vi inte hunnit prata färdigt om alla frågor som vi behöver behandla och förlänger därför det nuvarande avtalet. Det ska ge extra tid för att fortsätta förhandlingarna, med målet att sluta ett nytt avtal.

Under förlängningen fortsätter det nuvarande centrala kollektivavtalet att gälla i alla delar och det innebär inga förändringar för dig som medlem.