Vårdförbundet inleder tillsammans med flera andra fackliga organisationer förhandlingar med SKL och Sobona för att stärka de anställdas möjligheter till kompetensutveckling och omställning.

− Vårdens förutsättningar och invånarnas behov av vård förändras snabbt och kommer att fortsätta göra det. Även om efterfrågan på våra medlemmars kompetens bara växer, ser vi behov av att förbättra möjligheterna till kompetensutveckling och omställning.

Parterna har sedan 2016 arbetat med att stärka individer och verksamheter genom överenskommelsen Tidig Lokal Omställning (TLO-KL) och genom lokala bestämmelser kring turordning och företrädesrätt, men ser att lösningarna kan behöva utvecklas.

− Vi behöver säkra att medel kommer våra medlemmar till del, för att kunna möta de fortsatt stora behoven av barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor, säger Annelie Söderberg.

Fakta
I förhandlingarna med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och Sobona deltar Vårdförbundet inom ramen för OFR:s förbundsområde Hälso- och sjukvård, tillsammans med Kommunal, OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet, OFR:s förbundsområde Läkare, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt AkademikerAlliansen.