Förhandling begärd med anledning av sänkta pensioner

Vårdförbundet har tillsammans med 27 andra fackliga organisationer i kommun- och landstingssektorn begärt förhandling med arbetsgivarorganisationerna SKL och Pacta för att lösa situationen för de drabbade.

UPPDATERAT! SKL har meddelat att de återställer de sänkta pensionerna till 2017 års nivå. Förhandlingar ska inledas för att undvika liknande sänkningar framöver.

Förhandling är begärd i två olika delar. Dels för att få en omedelbar lösning för 2018, dels för att hitta en långsiktig lösning som hindrar att sänkningar liknande den som skedde i år händer igen.

Bakgrunden är den sänkning av pensionsförmåner som har drabbat äldre tidigare kommun- och landstingsanställda under 2018, främst de födda 1937 eller tidigare.
- Individerna måste kunna lita på att de får sin pension och kunna planera för sin privatekonomi. Det som hänt kan aldrig ha varit partsavsikten, säger företrädarna och förhandlarna för de fackliga organisationerna i ett gemensamt uttalande.

Vårdförbundet företräds i förhandlingarna av OFR, Offentliganställdas förhandlingsråd. Bakom begäran om förhandling står också Kommunal och AkademikerAlliansen.

Har du frågor? Kontakta Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420.