Fika Fairtrade med Vårdförbundet 9–12 maj!

Var med och fika för en bättre värld! Fika med dina arbetskamrater och förtroendevalda och sätt fokus på Fairtrade-märkta produkter.

I samband med World Fair Trade Day är det dags för den stora fikautmaningen Fairtrade Challenge som äger rum den 9-12 maj. Genom att välja Fairtrade bidrar vi till att odlare och anställda, med egen kraft, kan förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Anta utmaningen och fika med minst en Fairtrade-märkt produkt och berätta i sociala medier om hur ni Fairtrade-fikar genom hashtaggarna #fairtradechallenge och #vårdförbundet.

Anmäl din fika på fairtradechallenge.se och glöm inte att ange lag Vårdförbundet så att vi kan följa hur många vi är som fikar under dessa dagar. Ju fler som fikar Fairtrade-märkt, desto större skillnad gör vi för de människor som odlar och producerar våra varor!

Vårdförbundet är en fair union

Det innebär att vi:

  • Arbetar för jämställdhet och allas lika värde
  • Arbetar för att utveckla hälsa och arbetsvillkor nationellt och globalt
  • Värnar om rätten att organisera sig i fackföreningar
  • Använder företag som har kollektivavtal
  • Tar miljömässig och etisk hänsyn vid inköp; väljer Fairtrade-märkt där sådana alternativ finns
  • Utövar ett aktivt miljöarbete
  • Gör etiska val vid placeringar av tillgångar

Mer information om Fair Union och vårt hållbarhetsarbete hittar du här.