Vill du göra skillnad för en medmänniska och en framtida kollega? I januari 2020 startar vi ett fadderprogram och vi söker nu dig som vill bli fadder för en sjuksköterska som är utbildad utomlands och som söker svensk sjuksköterskelegitimation.

OBS! Ansökningstiden har gått ut.

För en sjuksköterska utbildad utomlands kan det vara en hög tröskel att börja praktisera yrket i Sverige. Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening har därför inlett ett fadderprogram där sjuksköterskor verksamma i Sverige stöttar sina utlandsutbildade kollegor.  Programmet genomförs i samarbete med introduktionsutbildningen på Sophiahemmets Högskola

Syftet med fadderprogrammet är att ge utlandsutbildade sjuksköterskor en bild av hur det är att arbeta som sjuksköterska i Sverige. 

Startar i januari 2020

Fadderprogrammet startar i januari 2020 och vänder sig till sjuksköterskor som kommer från länder utanför EU och som söker svensk legitimation. 

Programmets upplägg

Programmet består av tre gemensamma träffar under våren: 

 • 23/1 klockan 17:00-19:30
 • 25/3 klockan 17:00-19:30
 • 26/5 klockan 17:00-19:30

Träffarna äger rum på Svensk sjuksköterskeförenings kansli på Baldersgatan  1 i Stockholm.

Utöver dessa tre tillfällen träffas fadder och adept cirka en gång i månaden under de fem månader som programmet pågår.  

Tanken med programmet är att fadder och adept under informella former kan diskutera hur det är att vara praktiserande sjuksköterska i Sverige. Fadder-adeptrelationen kan beskrivas som ett ömsesidigt utbyte mellan adept och fadder, med adeptens möjligheter och framtid i fokus. Både fadder och adept lär av varandra.

Syftet är att faddern ska kunna vara ett bollplank och professionskollega, inte en handledare inför det kunskapsprov som en del utlandsutbildade sjuksköterska måste genomföra för att få legitimation. Fadderns roll är inte heller att hitta arbete till adepten.  

Som fadder behöver du:

 • Vara legitimerad sjuksköterska i Sverige
 • Kunna avsätta tid en gång i månaden under fem månader, januari till maj 2020, för att träffa din adept
 • Bo med pendlingsavstånd till Stockholm
 • Vilja bidra med din tid, erfarenhet och kompetens för en kollega utbildad utomlands, och genom det även bidra till samhället i stort

Som fadder får du:

 • Ett utbyte med en annan person, från en annan kultur och med andra erfarenheter
 • Möjlighet att introducera en ny kollega till vår kultur, till professionen, till en arbetsplats
 • Möjlighet att vara bollplank och professionskollega
 • Nya erfarenheter
 • Möjlighet att göra skillnad för en medmänniska

Som fadder får du tillfälle att tänka igenom din arbetssituation och yrkesroll, och du har möjlighet att verkligen hjälpa till genom att visa upp din arbetsvardag och genom att vara rådgivande mot din adept. 

Det utgår inget arvode för att vara fadder och det sker på din egen tid.

Observera att en förutsättning för att programmet ska bli givande för både fadder och adept är att matchningen blir bra.

Vid frågor kontakta Britta Berglund, leg. sjuksköterska och projektledare för fadderprogrammet. Mejla Britta