Extra ledig dag då nationaldagen är på en helg?

Många undrar vad som gäller när nationaldagen, 6 juni, är på en helgdag i år. Vi reder ut det hela.

Det finns ingen rätt till en extra ledig dag i lagstiftningen, utan det är i kollektivavtalet som det kan finnas reglerat. Reglerna kan skilja sig åt beroende på vilket kollektivavtal du omfattas av.      

Nationaldagen ersatte annandag pingst som helgdag. Annandag pingst är en röd dag som alltid infaller på en måndag, vilket innebar att de som hade ordinarie arbetstid måndag till fredag var ledig annandag pingst. Eftersom nationaldagen även kan infalla på helgen finns det reglerat i många kollektivavtal på arbetsmarknaden om en extra ledig dag.  

Olika avtal

Kolla nedan vad som gäller för dig som arbetar i region, kommun eller privat sektor. Om du inte vet vilket avtal du omfattas av eller arbetar hos någon annan arbetsgivare, kontakta Vårdförbundet Direkt.

  • För dig som arbetar i region eller kommun, kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (AB) § 13 mom 2, (anmärkning till de som har en ordinarie arbetstid förlagd måndag till fredag):

    ” Om en arbetstagare har fullgjort arbetstid på annandag pingst och nationaldagen infaller på en lördag eller söndag ges en ledig arbetsdag under kalenderåret. Arbetstagarens önskemål om förläggning av ledighet tillgodoses om de är förenliga med verksamhetens krav”.

  • För dig som arbetar i privat sektor, kollektivavtal bransch E (vård, behandling och övrig omsorg) och bransch F (äldreomsorg), § 5 mom 1:

    ” Om inte arbetsgivare och lokal arbetstagarorganisation träffat avtal om annat har medarbetare, med ordinarie arbetstid förlagd måndag till och med fredag, rätt till en dags ledighet under de år som nationaldagen den 6 juni infaller på en lördag eller söndag, under förutsättning att medarbetaren arbetar i anslutning till den 6 juni och anställningen består denna dag. Utläggning av ledigheten sker någon gång under det aktuella kalenderåret efter överenskommelse mellan arbetsgivaren och medarbetaren”.
  • För dig som arbetar i privat sektor, kollektivavtal bransch Ambulans, § 5 mom 9.:

    ”Om inte arbetsgivare och lokal arbetstagarorganisation träffat avtal om annat har medarbetare, med ordinarie arbetstid förlagd måndag till och med fredag, rätt till en dags ledighet under de år som nationaldagen den 6 juni infaller på en lördag eller söndag, under förutsättning att anställningen består denna dag. Utläggning av ledigheten sker någon gång under det aktuella kalenderåret efter överenskommelse mellan arbetsgivaren och medarbetaren.”