Pandemin har präglat vården i stor utsträckning. Genom två fotoutställningar vill vi visa två olika perspektiv av coronapandemin. Dels medlemmarnas egna bilder där de skildrar sin vardag i sin yrkesroll. Och dels fotograf Paul Hansens dokumentation av coronapandemin inifrån.

För Vårdförbundets medlemmar har sjukdomen påverkat livet i allra hösta grad. Många har applåderat våra medlemmars och andra yrkesgruppers arbete men vi skulle vilja gå ett steg längre och visa den miljö de arbetat i, både det sorgliga och jobbiga, men även glädjeämnen. Därför har Vårdförbundet valt att gestalta detta med en fotoutställning i två delar.

DN och Paul Hansens utställning ”Livet, döden, covid” – exklusivt för medlemmar

Vårdförbundet har fått förmånen att exklusivt för våra medlemmar visa DNs och Paul Hansens utställning ”Livet, döden, covid”, som återspeglar det första pandemiåret ur ett lite bredare perspektiv där människor även utanför våra yrkesgrupper visas.

Logga in till utställningen med Paul Hansens bilder

Medlemmarnas bild av pandemin

Den andra delen består av bilder som våra medlemmar skickat in genom en uppmaning från Vårdförbundet. Vi får ta del av den extrema arbetssituationen men även kollegial solidaritet, kamratskap och ibland nödvändig humor.

Utställningen Medlemmarnas bild av pandemin